Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-537 00

Västerängsskolan Idrottsvägen 5 746 80 Bålsta

Lågstadiet F-3

Västerängsskolans lågstadieorganisation består av sex klasser från årskurs F-3. Lärare och fritidspersonal arbetar tätt ihop under hela skoldagen för att tillgodose alla elevers behov. På lågstadiet finns även två stycken fritidsgrupper. Elever i förskoleklass och årskurs 1 tillhör Lillskogens fritids och årskurs 2 tillhör Skogsgläntans fritids. Elever i årskurs 3 tillhör Storskogens fritids, tillsammans med elever från mellanstadiet.

Tillgänglig pedagogisk lärmiljö

På Västerängsskolan har vi fokuserat på att utveckla en tillgänglig pedagogisk lärmiljö. En viktig ingrediens är att använda flera olika kommunikationskanaler för att göra undervisningen tillgänglig för alla våra elever.

Likvärdighet

Lågstadiet samarbetar mycket mellan årskurserna, både med parallellklassen och med andra årskurser. Varje vecka arbetar det även två lärare i klassrummet. Lågstadiet har gemensamma arbetsformer, lektionsstrukturer, stödstrukturer, planeringar och färgkodade scheman. Vi arbetar med stationsarbete och har en röd tråd i alla ämnen.

Formativ bedömning och utvecklingssamtal

Självskattningar, kamratbedömning, kunskapsmatriser och gemensamma planeringar är några verktyg som vi använder oss av för att skapa en tillgänglig pedagogisk lärmiljö för våra elever.

Till organisation och kontaktuppgifter

Sidansvarig: Västerängsskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster