Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-537 00

Västerängsskolan Idrottsvägen 5 746 80 Bålsta

Lågstadiet F-3

Västerängsskolans lågstadium består av två klasser per årskurs från förskoleklass till år 3.

Tillgänglig pedagogisk lärmiljö

Likvärdighet

Lågstadiet samarbetar mycket mellan årskurserna, både med parallellklassen och med andra årskurser. Varje vecka arbetar vi även två lärare i klassrummet. Lågstadiet har gemensamma arbetsformer, lektionsstrukturer, stödstrukturer, planeringar och färgkodade scheman. Vi arbetar med stationsarbete och har en röd tråd i alla ämnen.

Formativ bedömning och utvecklingssamtal

Självskattningar, kamratbedömning, kunskapsmatriser och gemensamma planeringar är några verktyg som vi använder oss av för att skapa en tillgänglig pedagogisk lärmiljö för våra elever.

Våra telefonnummer:

Lillskogen 0171-537 12

Skogsgläntan 0171- 537 10

Arbetsrum 0171-537 05

Sjukanmälan görs på https://start.ist.com/habolänk till annan webbplats alt 0171-52800

Rektor: Mette Nyboe Sandh

Kontaktcenter Håbo kommun
Telefon: 0171-525 00


Kontaktcenter hjälper bland annat till med inflyttningsanmälningar, ansökan om fritidshemsplats och frågor om skolskjuts.

Alla som jobbar inom skolan kan du nå genom vår EDU-adress fornamn.efternamn@edu.habo.se

Sidansvarig: Västerängsskolan

2020-06-22

Klicka för support
Stäng supportfönster