Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-537 00

Västerängsskolan Idrottsvägen 5 746 80 Bålsta

Organisation och kontakt

Västerängsskolan leds av rektor tillsammans med en biträdande rektor för 4-6 och 7-9. Rektor och biträdande rektor utgör skolans ledningsgrupp tillsammans med arbetslagsledare. På den här sidan hittar du kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter

Det går bra att skicka mail till personalen på: förnamn.efternamn@edu.habo.se.
De återkommer så fort det är möjligt (senast inom tre dagar.) Personalen läser sin mail varje dag.

Sjukanmälan

När ditt barn är sjukt ska förälder eller annan vårdnadshavare sjukanmäla eleven före 8.00 varje sjukdag. Sjukanmälan sker genom att ringa till telefonsvararen. Du uppmanas att på telefonens knappsatser trycka in barnets personnummer.
Telefon: 0171-528 00

Du kan även sjukanmäla i Länkportal skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritids

När verksamheten är igång (cirka 06:00-18:00) har personalen begränsad möjlighet att svara i telefon. Det gäller såväl lärare som personal på fritids.

Lillskogen telefon: 0171-537 12
Skogsgläntan telefon: 0171-537 11
Storskogen: 0171-537 10

Västerängsskolans expedition

Skoladministratören i skolan kan svara på frågor om elevplaceringar, blanketter, administration kring närvaro/frånvaro (som inte mentor kan svara på) och andra frågor. De kan också hjälpa till att hänvisa dig till “rätt” person. Skolexpeditionen är bemannad varje vardag.

Telefon: 0171-537 00
E-post: vasterangsskolan@edu.habo.se
Adress: Idrottsvägen 5 746 80 Bålsta

Skolledning

Tf rektor
Anette Söderberg
E-postadress: anette.soderberg@habo.se

Biträdande rektor (ansvar för årskurs 4-9)
Mikael Pihl
E-postadresss: mikael.pihl@habo.se

Skolsköterska

Skolsköterskan finns på skolan varje dag och hanterar frågor som rör elevens medicinska behov, situation och
fysiska utveckling i stort (allergier, medicinsk behandling, kost, etc.).
Telefon: 0171-537 08

Skolkurator

Skolkurator finns på skolan varje dag och hanterar frågor som rör elevers sociala situation.
Telefon: 0171-537 09

Skolpsykolog

Skolpsykologen hanterar frågor som rör elevens psykologiska behov och utveckling i relation till skolarbetet
Du når skolpsykologen genom Håbo koommuns kontaktcenter.

Telefon: 0171-525 00
E-postadress: kontaktcenter@habo.se

Studie- och yrkesvägledare

"SYV" hanterar frågor som rör studie- och yrkesvägledning, exemeplvis inför PRAO och gymnasievalet.
Telefon: 0171-527 59
Välkommen till studie- och yrkesvägledaren

Specialpedagog

Vår specialpedagog samordnar insatser i skolan gällande särskilt stöd.
Det går bra att skicka mail till personalen på: förnamn.efternamn@edu.habo.se.

Mentor

Mentor svarar på övergripande frågor exempelvis om elevers kunskapsutveckling, skolsituation, närvaro och ledighet. Det går bra att skicka mail till personalen på: förnamn.efternamn@edu.habo.se.

Undervisande lärare

Frågor som rör undervisningen i ett specifikt ämne med en specifik lärare/pedagog.
Det går bra att skicka mail till personalen på: förnamn.efternamn@edu.habo.se.

Föräldrarådet

Representanter från samliga klasser ingår i föräldrarådet. Rådet träffas cirka fyra gånger per läsår.
Vill du delta så är du välkommen att kontakta mentor.

Vaktmästare

Här kan du hitta upphittade saker. Vaktmästarna kan svara på frågor som rör fastigheten och utemiljön. De är på plats i skolan varje vardag.

Språkklasser

I språkklasserna går elever från år 1 till skolår 9. För placering i språkklass krävs en ansökan som rektor skickar till kommunens elevhälsoteam, som hanterar eventuell placering.
Språkklasserna telefon: 0171-537 17 och 0171-537 13

Skolkontoret i Håbo kommun

Kan svara på övergripande frågor om exempelvis myndighetsutövning, skolval, skolplacering och skolplikt.
Email: barn.utbildning@habo.se

Barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun

Verksamhetschefen för grundskolan på barn- och utbildningsförvaltningen kan svara på övergripande frågor som exempelvis rör huvudmannens beslut och agerande.
Till barn- och utbildningsförvaltningens kontaktuppgifter

Håbo kontaktcenter

Kontaktcenter kan exempelvis hjälpa till vid inflyttningsanmälningar, ansökan om fritidshemsplats och frågor om skolskjuts.
Telefon: 0171-525 00
E-postadress: kontaktcenter@habo.se

Sidansvarig: Västerängsskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster