Västerängsskolan leds av en rektor tillsammans med tre biträdande rektorer för 4-6 och 7-9 samt Språkklasser. Rektor och biträdande rektorer utgör skolans ledningsgrupp.

Skolledning

Rektor

Mette Nyboe Sandh
E-postadress: mette.nyboe-sandh@habo.se

Tf Biträdande rektor, 4-6

Mattias Mellqvist
E-postadress: mattias.mellqvist@edu.habo.se

Tf Biträdande rektor, 7-9

Mikael Pihl
E-postsadress: mikael.pihl@edu.habo.se

Skolans administration

Skoladministratör finns på skolan dagligen och nås via mejl och telefon. Skolbibliotekarien ansvarar för skolbiblioteket. Vaktmästeriet består av två vaktmästare. Skolvärden ansvarar för vårt skolcafé.

Sjukanmälan

När ditt barn är sjukt ska förälder eller annan vårdnadshavare sjukanmäla eleven före 8.00 varje sjukdag. Sjukanmälan sker genom att ringa till telefonsvararen. Du uppmanas att på telefonens knappsatser trycka in barnets personnummer.

Telefon: 0171-528 00

Du kan även sjukanmäla i Länkportal skola.

Länkportal skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevhälsan

Skolans elevhälsa består av en specialpedagog, tre speciallärare och en lärare med specialpedagogisk kompetens, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. Kurator, skolsköterska, skolpyskolog och skolläkare är organiserade i centrala Barn- och elevhälsoenheten inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolans organisation

Fritids

Skolan har tre fritidsavdelningar: Lillskogens fritids, Skogsgläntans fritids och Storskogens fritids.

Kontaktcenter

Telefon: 0171-525 00
E-postadress: kontaktcenter@habo.se
Kontaktcenter hjälper bland annat till med inflyttningsanmälningar, ansökan om fritidshemsplats och frågor om skolskjuts.

Alla som jobbar inom skolan kan du lätt nå genom vår EDU-adress fornamn.efternamn@edu.habo.se