Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-537 00

Västerängsskolan Idrottsvägen 5 746 80 Bålsta

Organisation

Västerängsskolan leds av en rektor tillsammans med tre biträdande rektorer för 4-6 och 7-9 samt Språkklasser. Rektor och biträdande rektorer utgör skolans ledningsgrupp.

Rektor:

Mette Nyboe Sandh

Email: mette.nyboe-sandh@habo.se

Biträdande rektor, Språkklasserna:

Helena Lövstrand

Email: helena.lovstrand@edu.habo.se

T f Biträdande rektor, 4-6:

Mattias Mellqvist

Email: mattias.mellqvist@edu.habo.se

T f Biträdande rektor, 7-9:

Mikael Pihl

Email: mikael.pihl@edu.habo.se

Skolans administration
Skoladministratör finns på skolan dagligen och nås via mejl och telefon. Skolbibliotekarien ansvarar för skolbiblioteket. Vaktmästeriet består av två vaktmästare. Skolvärden ansvarar för vårt skolcafé.

Elevhälsan
Skolans elevhälsa består av en specialpedagog, tre speciallärare och en lärare med specialpedagogisk kompetens, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. Kurator, skolsköterska, skolpyskolog och skolläkare är organiserade i centrala Barn- och elevhälsoenheten på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolan är organiserad i:

  • Ett lågstadie med förskoleklass- årskurs 3.
  • Ett mellanstadie med årskurs 4-6.
  • Ett högstadie med årskurs 7-9.
  • Språkklasserna med förskoleklass- årskurs 9.

Skolan har tre fritidsavdelningar: Lillskogens fritids, Skogsgläntans fritids och Storskogens fritids.

Kontaktcenter Håbo kommun
Telefon: 0171-525 00
Kontaktcenter hjälper bland annat till med inflyttningsanmälningar, ansökan om fritidshemsplats och frågor om skolskjuts.

Alla  som jobbar inom skolan kan du lätt nå genom vår EDU-adress fornamn.efternamn@edu.habo.se

 Sjukanmälan görs på https://start.ist.com/habolänk till annan webbplats alt 0171-52800

Sidansvarig: Västerängsskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster