Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-537 00

Västerängsskolan Idrottsvägen 5 746 80 Bålsta

Organisation

Västerängsskolan leds av en rektor som tillsammans med två biträdande rektorer för 4-6 och 7-9 samt Språkklasser. Rektor, biträdande rektorer och arbetslagsledare utgör skolans ledningsgrupp.

Rektor:

Mette Nyboe Sandh

Email: mette.nyboe-sandh@habo.se

Biträdande rektor 4-6, Språkklasserna:

Helena Lövstrand

Email: helena.lovstrand@edu.habo.se


Skolans administration
Vår skoladministratör finns på skolan dagligen och nås även via mejl och telefon. Skolbibliotekarien ansvarar för skolbiblioteket. Vaktmästeriet består av två vaktmästare som även bistår förskolorna Ellensborg och Backsippan. Skolvärden ansvarar för vårt skolcafé,

Elevhälsan
Skolans elevhälsa består av en specialpedagog, tre speciallärare och en lärare med specialpedagogisk kompetens, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare.

Kurator, skolsköterska, skolpyskolog och skolläkare är organiserade i centrala Barn- och elevhälsoenheten på Barn- och utbildningsförvaltningen.


Skolan har fem arbetslag:
• Fritids
• F-3
• 4-6
• 7-9
• Språkklasser

Mer information hittar du under varje verksamhet i menyn till vänster.

Kontaktcenter Håbo kommun
Telefon: 0171-525 00
Kontaktcenter hjälper bland annat till med inflyttningsanmälningar, ansökan om fritidshemsplats och frågor om skolskjuts.

Alla  som jobbar inom skolan kan du lätt nå genom vår EDU-adress fornamn.efternamn@edu.habo.se

 Sjukanmälan görs på https://start.ist.com/habolänk till annan webbplats alt 0171-52800

Sidansvarig: Västerängsskolan

2020-08-16

Klicka för support
Stäng supportfönster