Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-537 00

Västerängsskolan Idrottsvägen 5 746 80 Bålsta

Stöd, hälsa och trygghet

Särskilt stöd i grundskolan. Illustration med händer i olika färger.

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Det kan vara tillfälligt stöd eller stöd under hela skoltiden.

Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och må bra för att på bästa sätt kunna utvecklas och ta del av undervisningen.

Vår målsättning är att ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Skolans trygghetsplan berättar hur skolan arbetar förebyggande och åtgärdnade mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen berättar också hur vi arbetar för att arbeta för att eleverna på skolan ska ha en så hög närvaro som möjligt på skolan under sin skoltid.

På skolan arbetar vi med elevhälsoteam. På skolan finns skolsköterska och skolkurator. Läkare och psykolog finns externt och anlitas vid behov.

En god skolmiljö förutsätter ett bra samarbete mellan skola och föräldrar. Ta gärna kontakt med oss!

Skolsköterska Lotta Englund har telefon 0171-537 08.

Skolkurator Ammie Morin har telefon 0171-537 09.

Sidansvarig: Elevhälsoenheten

2018-06-01

Klicka för support
Stäng supportfönster