Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-537 00

Västerängsskolan Idrottsvägen 5 746 80 Bålsta

Stöd, hälsa och trygghet

Elever som visar tummen upp.

För att barn och elever ska kunna lära sig och utvecklas är det viktigt att de mår bra, är trygga och trivs. Skolan arbetar både förebyggande och med aktiva åtgärder för att skapa trygghet, studiero och elevinflytande.

En del elever behöver mer stöd än andra för att uppnå målen i skolarbetet. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden. Det är viktigt att varje elev får rätt utmaningar och rätt stöd och hjälp utifrån sina förutsättningar för sin fortsatta utveckling.

Du som elev ska känna dig trygg både i skolan och på fritiden. För att klara av skolarbetet behöver man studiero. I Håbo kommuns skolor ska ingen utsättas för kränkande behandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Vi arbetar förebyggande för att skapa trygghet och god trivsel och har tydliga planer för vad som ska hända om problem uppstår.

Elevhälsan på skolan, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog arbetar tillsammans med den övriga personalen för att se till den enskilda elevens behov.

En god skolmiljö kräver även ett bra samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna. Tveka inte att kontakta oss om problem uppstår.

Sidansvarig: Elevhälsoenheten

2019-11-04

Klicka för support
Stäng supportfönster