Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 72

Vibyskolan Skolhyddan, Kalmarleden Bålsta

Betygssättning

Minst en gång varje termin ska lärare ha utvecklingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare. Om särskilda behov finns kan man ha samtal oftare.

Syftet med ett utvecklingssamtal är att gemensamt komma fram till hur elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling bäst kan stödjas, och att formulera och dokumentera detta i en individuell utvecklingsplan (IUP).

Från och med höstterminen 2012 kommer elever i årskurs 6 att få betyg. Den nya betygsskalan är i 5 steg, där A är högsta betyg och E är lägsta godkända betyg. F är underkänt och streck innebär att underlag för betygssättning saknas, t ex hög frånvaro.

Läs mer på Skolverkets hemsida www.skolverket.selänk till annan webbplats

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-07-12

Klicka för support
Stäng supportfönster