Eleverna i årskurs 2-6 deltar i skolans elevråd. Elevrådet har möte en gång i månaden.