Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 72

Vibyskolan Skolhyddan, Kalmarleden 746 37 Bålsta

Fritids - Hugin och Munin

Våra riklinjer i arbetet på fritids är Allmänna råd för Fritidshem, samt Lgr11 (Läroplan för grundskolan).

Vi:

  • Värnar om de fria aktiviteterna och erbjuder inspirerande lek- och läromiljöer både ute och inne som stimulerar till lek, rörelse, språk, fantasi samt kreativitet
  • Lockar fram barnets intresse för natur och rörelse genom att låta barnen prova på olika frilufsaktiviteter och sporter som de förhoppningsvis ska få ett intresse för under resten av livet
  • Tar vara på barnens egen lust och nyfikenhet till att lära. Detta gör vi genom att vara lyhörda för deras intressen, och jobba mycket praktiskt under verkstadspassen och under fritidstid då de själva är motiverade. Detta ger dem en chans att fördjupa sig inom vissa områden som tilltalar och intresserar dem.

Fritidsavdelningarna
Fritidsavdelningarna heter Hugin och Munin. Hugin är för f-klass och årskurs 1 och  Munin för årskurs 2-5. Vi arbetar ständigt för att utveckla och främja det sociala samspelet mellan barnen.

På fritids arbetar fritidspedagoger, fritidsledare, förskollärare och barnskötare.

Öppning och stängning
Fritidshemmet öppnar kl. 07.00 och stänger kl. 17.30.
De barn som har morgonfritids ska vara på fritids senast kl. 07.45. De barn som inte har fritids på morgonen är ute tills det ringer in.

Frukost och mellanmål
De barn som önskar äta frukost ska vara på fritids senast kl. 07.30.

Mellanmål serveras efter skoldagens slut.

Tel.nr och mailadress till Hugin och Munin
Hugin 0171-527 11, 070-2668267
Munin 0171-46 84 65, 070-2660196

Barnens närvaro
Närvarolista finns i pärmen som ligger på respektive avdelning. På morgonen finns listorna i matsalen. Meddela alltid någon av personalen när barnet lämnas och hämtas.

Fritidsbarnen fyller själva i namnet på morgonen när de lämnas och stryker det på eftermiddagen när de hämtas. Ska någon annan än vårdnadshavare hämta barnet, måste personalen meddelas.

Barnens frånvaro
Meddela oss om barnen av någon anledning inte kommer till fritids. 

Kamrater
Det händer att barnen vill följa med en kamrat hem efter skolan. Glöm inte att meddela personalen!

Födelsedagar
Vi firar födelsedagar en gång i månaden. Födelsedagsbarnen väljer vad de vill baka till firandet.

Fritidsaktiviteter
På Vibys hemsida finns veckobrevet med en ruta med fritids aktiviteter.

Utflyktsdagar
Hugin har utflyktsdag på onsdagar och Munin på torsdagar. På veckobrevet informeras om vad barnen behöver ta med. Ibland berörs endast en viss årskus av utflyken och då informerar vi om detta. Vi är tillbaka från utflykten ca kl 16.00 på Hugin och ca kl 16.30 på Munin. De barn som inte ska delta i utflykten måste hämtas senast kl 14.00. (Vid enstaka utflykter kan andra tider gälla men då kommer vi att informera om det.)

Uppsägning
Uppsägning av fritidsplatsen sker skriftligt. Blankett finns på fritids. Uppsägningstiden är 2 månader. Uppsägningsblanketten lämnas till fritidspersonalen.

Personalens konferens
På tisdagar har personalen konferens. Det innebär att det kommer att vara olika personal från skolans arbetslag som är på fritids denna eftermiddag.

Sidansvarig: Vibyskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster