Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 72

Vibyskolan Skolhyddan, Kalmarleden 746 37 Bålsta

Ordningsregler

Skolans ordningsregler kan du ta del av nedan. Citat från Skollagen:

5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.

Rektorn beslutar om ordningsregler.

Futurum och Vibys ordningsregler

 • Var och en ansvarar för sina handlingar och sina personliga ägodelar
 • Vi är rädda om vår arbetsmiljö och våra lokaler.
 • Vi tar av oss ytterskorna när vi går in i skolan.
 • Ytterkläder, mössor, kepsar och väskor förvaras i skåpen, på hyllor eller krokar.
 • Elever får bära keps och mössa under raster i våra rastutrymmen men inte under lektioner och i matsalen.
 • Vi passar tider och har med oss det materiel som behövs.
 • Mobiltelefoner används inte under lektionstid, i matsalen och i biblioteket. Den får användas i undervisningssyfte efter tillåtelse från din lärare. Det är inte tillåtet att fotografera eller filma varandra på skolan.
 • I matsalen torkar vi borden och lyfter upp stolarna efter måltiden.
 • Caféet är endast öppet för äldre elever (6-9). Det vi köper i caféet äter vi och dricker där.
 • Godis och läsk är inte tillåtet på skolan.
 • Rökning och snusning är inte tillåtet inom skolans område.
 • Snöbollar kan skada och därför kastar vi inte snöbollar.
 • Hjälm är obligatoriskt vid all åkning i backar och iskanor.
 • Under skoltid och fritidstid skall eleverna i åk F – 6 vistas inom skolans område om ej undervisningen kräver en förflyttning.
 • Samhällets lagar och regler gäller på skolområdet och omfattar alla som går påskolan, arbetar på skolan eller besöker skola.


Åtgärder

 • Vårdnadshavare och elever får skriftligt godkänna att de tagit del av skolans värdegrund och ordningsregler.
 • All personal i skolan arbetar med att upprätthålla ordningsreglerna. Vi säger till elever som bryter mot dem samt rapporterar till kontaktläraren.
 • Kontaktläraren informerar i sin tur elevens vårdnadshavare så att de kan ha ett samtal med sitt barn.
 • Om en elev bryter mot ordningsreglerna upprepade gånger, kallas vårdnadshavare tillsammans med eleven till ett möte under dagtid av arbetslaget.
 • Mobiltelefoner kan beslagtas om användandet missbrukas.
 • Vid behov tar personalen kontakt med skolledningen. Vid fortsatta överträdelser av ordningsregler kan rektor utfärda en varning.
 • Vid eventuell skadegörelse kan skolan begära skadeståndsersättning.

Sidansvarig: Vibyskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster