Elevernas resultat och utveckling dokumenteras i en individuell utecklingsplan (IUP).

Skolverket om individuella utvecklingsplanen Länk till annan webbplats.