Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 72

Vibyskolan Skolhyddan, Kalmarleden 746 37 Bålsta

Individuell utveckling, IUP

Information från Skolverkets hemsida om individuella utvecklingsplaner, IUP:

Den individuella utvecklingsplanens funktion i den svenska skolan

Skolans uppdrag är att skapa förutsättningar för att den enskilda eleven ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot målen i läroplanen och kursplanerna. För att detta ska vara möjligt behöver läraren följa elevens utveckling och anpassa undervisningen utifrån individens behov. Den individuella utvecklingsplanen är ett redskap för att eleven ska få överblick och förståelse för sitt eget lärande och för att vårdnadshavare får information så att denna kan stödja elevens utveckling.

Minst en gång varje termin under hela grundskolan ska läraren ha utvecklingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare. Då ska man samtala om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling kan stödjas. Informationen ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna.

Utvecklingssamtalet ska resultera i en bedömning av vilka insatser skolan, eleven och vårdnadshavaren ska vidta för att eleven ska kunna nå så långt som möjligt mot de nationella målen. Överenskommelser ska alltid dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen. Den individuella utvecklingsplanen revideras vid nästa utvecklingssamtal.

Skriftliga omdömen

Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i. Förbudet mot att dessa omdömen får ha karaktären av betyg har tagits bort. Det är rektorn på den enskilda skolan som beslutar om utformningen av omdömena.

Vidare ska utvecklingsplanen sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Den individuella utvecklingsplanen kan även innehålla omdömen om elevens sociala utveckling inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Observera att den skriftliga informationen om elevens skolgång även kan ges vid andra tillfällen än vid ett utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett åtgärdsprogram.

Sidansvarig: Vibyskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster