Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 72

Vibyskolan Skolhyddan, Kalmarleden 746 37 Bålsta

Föräldraråd

Vad är vårt uppdrag?

"Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (...) Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande". (Lgr11, läroplanen)

Vårt uppdrag är att företräda andra föräldrar och skapa god kommunikation mellan hem och skola. Genom konstruktivt arbete vill vi öka föräldrainflytandet och tillsammans utveckla en positiv miljö för barnen.

Vilka är vi i Föräldrarådet?

  • Minst en förälder från varje årskurs bör delta.
  • Personal från skolan som deltar vid behov.

Om du är intresserad av att delta i föräldrarådet är du välkommen att höra av dig till någon av representanterna i rådet.

Våra möten är öppna för alla föräldrar, vilket innebär att Du kan delta på de möten du själv vill.

Vad gör vi?

Vid föräldrarådsmötet diskuterar vi aktuella frågor som rör elevernas skolmiljö.

Vi tar tacksamt emot förslag, tips och idéer. Dessa kan du lämna i en förslagslåda, placerad utanför bitr. rektorns kontorsdörr. 

Ditt förslag får såklart vara anonymt om du så önskar. Om det skickas via e-post kommer endast mottagaren veta vem som skickat det. Använd gärna skolans e-postadress vibyskolan@edu.habo.se Då läses mailen av arbetslagsledarna.

Ärenden som berör enskilda individer behandlas inte av föräldrarådet. Om du har en fråga som rör bara dig och ditt barn, vänd dig direkt till personalen eller rektorn.

Mötesanteckningar och mötesdatum läggs ut på skolans hemsida, se nedan. 

Vi har representanter som ansvarar för kontakten med Futurum.


Sidansvarig: Vibyskolan

Klicka för support
Stäng supportfönster