Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Information till vårdnadshavare på Viby

Inför den planerade ombyggnationen av Vibyskolan och Viby förskola har en så kallad miljöinventering genomförts för att undersöka de befintliga byggnadernas skick.

Båda byggnaderna är omkring 40 år gamla. Mätningarna och materialprover visar att det finns förhöjda fuktvärden i skolans äldsta del. Fukten sitter inne i väggarna och under golvet i bottenplattan.

Även på förskolan har mätningar visat en viss förhöjning av fuktvärden. Här finns fukten längre ner i konstruktionen än i Vibyskolan. Det gör att inomhusluften på förskolan inte påverkas.

Eftersom skolans äldsta delar har förhöjda fuktvärden som kan påverka inomhusluften har luftrenare placerats ut i skolans lokaler och ventilationen ställts in så att ett övertryck skapas. Övertrycket gör att fuktpåverkad luft inte kommer upp i skollokalerna. Ventilationen är igång under hela dygnet.

Under ombyggnationen kommer verksamheten att bedrivas i paviljonger. Vi planerar för en flytt under sommaren så att eleverna kan börja i paviljongerna i augusti.

Vårdnadshavare på Vibyskolan är välkomna på informationsmöte onsdagen den 6 mars klockan 18.30–19.30 i kommunhusets konferensrum i bottenvåningen. Representanter från Vibyskolan, barn- och utbildningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen kommer att delta på mötet.

 

Vänliga hälsningar
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola
Lena Norrman, verksamhetscontroller barn- och utbildningsförvaltningen

Sidansvarig: Vibyskolan

2019-02-27

Klicka för support
Stäng supportfönster