Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 72

Vibyskolan Skolhyddan, Kalmarleden 746 37 Bålsta

Elevhälsan på Vibyskolan

Skolsköterska

Skolsköterskan är på plats onsdagar och fredagar.

Telefon: 0171-528 60

Skolsköterska är en del av den samlade elevhälsan och ansvarar för hälsobesök, mottagningsverksamhet inklusive enklare sjukvårdande uppgifter, vaccinationer och journalhantering/dokumentation.

Om du vill ha kontakt med skolläkaren kontaktar du först skolsköterskan.

Vi arbetar nära skolpersonalen och den övriga elevhälsan för att eleverna ska nå målen och utgör en del i det skyddsnät som fångar upp och hjälper barn och ungdomar med fysiska och psykiska hälsoproblem och andra behov av särskilt stöd.

Vi har sträng sekretess. Skolsköterskan har anmälningsplikt som övrig skolpersonal.

Skolkurator

Skolkuratorn är på skolan varje torsdag.
Telefon: 0171-526 56, 076-134 15 96

Skolkurator är en del av den samlade elevhälsan och ansvarar för de psykosociala insatserna.Allt som berör elevernas psykosociala hälsa ingår på ett eller annat sätt i skolkuratorns arbetsuppgifter, både på individ- grupp- och organisationsnivå. Utgångspunkten för oss i allt arbete är alltid att ha barnets bästa i fokus.

Exempel på vad Skolkuratorn kan hjälpa till med:

  • Relationer och relationsproblem i grupper och klasser
  • Konfliktlösning
  • Kamratskap
  • Förebyggande och akut arbete vid kränkande behandling
  • Enskilda samtal
  • Stöd och vägledning till föräldrar
  • Konsultation till skolpersonal

Skolkuratorn har tystnadsplikt, men också anmälningsskyldighet som övrig skolpersonal.

Sidansvarig: Barn- och elevhälsoenheten

Klicka för support
Stäng supportfönster