Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-529 72

Vibyskolan Skolhyddan, Kalmarleden 746 37 Bålsta

Kurator och psykolog

Kurator är på skolan varje onsdag.
Telefon 0171-526 56, 076-134 15 96
_________________________________________________________

Vad gör en skolkurator?

• Allt som berör elevernas psykosociala hälsa ingår på ett eller annat sätt i skolkuratorns arbetsuppgifter, både på individ- grupp- och organisationsnivå. Utgångspunkten i allt arbete är alltid att ha elevernas bästa i fokus. Detta görs utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.

• Skolkuratorn ingår i skolans EHT – elevhälsoteam.

• Skolkuratorn kan hjälpa till med kartläggning/utredningsunderlag av enskild elev vid utredningar av den psykosociala hälsan

• Skolkuratorn finns för alla elever från förskoleklass till årskurs 9. De arbetar på elevernas, vårdnadshavares och rektorns uppdrag.

• Skolkuratorn stöttar elever med den psykosociala hälsan. Tillsammans med elev och vårdnadshavare samarbetar de med övrig personal; som rektor, skolsköterska, skolpsykolog, speciallärare/specialpedagog och klasslärare/mentor.

• Vårdnadshavare eller skolpersonal kan ta initiativ till ett möte med elevhälsoteamet tillsammans med rektor och skolpersonal

• Skolkuratorn finns tillgänglig för elever och vårdnadshavare vid frågor och stöd. Att inleda en samtalskontakt med skolkuratorn är frivilligt. Men upprättas en samtalskontakt med yngre elever krävs samtycke med vårdnadshavare.

• Skolkuratorn är anställd av Barn- och elevhälsoenheten (BEHE) i kommunen.

• De samverkar med andra myndigheter, exempelvis socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin.

Exempel på vad skolkuratorn kan hjälpa till med

• Relationer och relationsproblem i grupper och klasser

• Konfliktlösning

• Kamratskap

• Förebyggande och akut arbete vid mobbning

• Enskilda stödsamtal

• Krissamtal

• Gruppverksamhet

• Stöd och vägledning till föräldrar

• Konsultation till skolpersonal

Kuratorerna har tystnadsplikt:
Skolkuratorn arbetar under lagstadgad tystnadsplikt men har anmälningsskyldighet som övrig skolpersonal.Sidansvarig: Barn- och elevhälsoenheten

Klicka för support
Stäng supportfönster