Studie- och yrkesvägledaren arbetar med information och samtal om studier och yrken i första hand till elever i årskurs 7-9, men i vissa fall även till yngre elever, bland annat om språkval. Studie- och yrkesvägledaren kan också ha en stöttande roll till pedagoger i arbetet med studie- och yrkesvägledning.

Till studie- och yrkesvägledaren kan du ställa frågor om studier av olika slag.

Studie- och yrkesvägledaren för Vibyskolan finns på Futurum, men går att nå genom att ringa.
Telefon: 0171-46 43 58