Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Lovskola

Lovskolan (sommarskola) vänder sig till elever i årskurs 8 och årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. På lovskolan kan eleverna läsa matematik, svenska och engelska men också enskilda delar av andra ämnen.

Det är huvudmannen på den skola där eleven går, som ansvarar för att anordna lovskola för de elever som har rätt att gå. Du som går på en fristående skola ska därför vända dig till din skola för att få information om lovskola.

Det är rektorn på skolan där eleven som beslutar om eleven har rätt att gå i lovskolan. Rektorn skickar beslutet till vårdnadshavarna.

När beslutet är fattat får du som är vårdnadshavare ett mejl med en länk till ett anmälningsformulär. Att delta i lovskolan är frivilligt. Du måste därför fylla i om eleven kommer att delta eller inte.

Anmälningsblanketten skickas till vårdnadshavarna i maj.

Kontaktläraren och ämnesläraren på elevens vanliga skola tar fram en planering tillsammans med eleven. Den visar vad eleven ska arbeta med under lovskolan. Eleven tar med sig planeringen första dagen på lovskolan.

Sommarskola 2022 för kommunala grundskolor kommer att vara på Västerängsskolan.

Lovskola för elever i årskurs 8
15 juni- 23 juni

Lovskola för elever i årskurs 9
13 juni - 23 juni

Eleverna kommer att vara i skolan mellan 08.15 och 14.15 varje dag med avbrott för lunch och raster. Lunch serveras på Västerängsskolan 

Om du får betyg i lovskolan rapporteras det in till gymnasieantagningen.  Om du får godkänt betyg i slutet av lovskolan är det inte säkert att betyget hinner användas i slutantagningen. Då används betyget i reservantagningen.

Så påverkar lovskolan gymnasievalet

En skolhuvudman är skyldig att i juni månad anordna lovskola för

  • elever som efter årskurs 8 i grundskolan riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan
  • elever som efter årskurs 9 i grundskolan inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

För att vara behörig till de nationella yrkesprogrammen krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk, engelska och matematik samt minst fem andra ämnen. Totalt måste eleven ha minst 8 godkända betyg.

Lovskola erbjuds inte till elever som är behöriga till yrkesprogram men som vill läsa upp behörighet till högskoleförberedande program eller höja sina betyg.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster