Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Lovskola sommaren 2020

Lovskolan vänder sig till elever i årskurs 8 och årskurs 9 som riskerar inte nå kunskapsmålen. På lovskolan kan eleverna läsa matematik, svenska och engelska men också enskilda delar av andra ämnen. Lovskola kallas ibland också sommarskola.  

Det är huvudmannen på den skola där eleven går som ansvarar för att anordna lovskola för de elever som har rätt att gå. Du som går på en fristående skola ska därför vända dig till din skola för att få information om lovskola.

Beslut om lovskola hos Håbo kommun

Det är rektor på den skola där eleven går som beslutar om eleven har rätt att gå i lovskolan. Rektorn skickar beslutet till vårdnadshavarna.

När beslutet är fattat får vårdnadshavaren ett mail med en länk till ett anmälningsformulär. Att delta i lovskolan är frivilligt. Vårdnadshavarna måste därför fylla i om eleven kommer att delta eller inte.

Anmälningsblanketten skickas till vårdnadshavarna senast ut den 30 april. Om du inte fått ett mail, kontakta barn- och utbildningskontoret.

Kontaktläraren och ämnesläraren på elevens vanliga skola tar fram en planering tillsammans med eleven som visar vad eleven ska arbeta med under lovskolan. Eleven tar med sig planeringen första dagen på lovskolan.

Skolskjuts till lovskolan

Vårdnadshavarna kan också göra en ansökan om skolskjuts till lovskolan.

Länk till kommunens E-tjänst för skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lovskolans tider

Sommarskola 2020 för Håbos kommunala grundskolor erbjuds mellan den 11 juni - 25 juni och kommer att vara på Gröna Dalenskolan.

Eleverna kommer att vara i skolan mellan 8:15- 14:15 varje dag med avbrott för lunch och raster. Skolmat serveras på Gröna Dalenskolan. 

Vad händer efter lovskolan?

Om du får betyg i lovskolan rapporteras det in till gymnasieantagningen.  Om du får godkänt betyg i slutet av lovskolan är det inte säkert att betyget hinner användas i slutantagningen.  Istället kommer betyget användas i reservantagningen.

Läs mer om hur lovskolan påverkar gymnasievalet

Vilka elever har rätt till lovskola?

En skolhuvudman är skyldig att i juni månad anordna lovskola för:

  • elever som efter årskurs 8 i grundskolan riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan
  • elever som efter årskurs 9 i grundskolan inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

För att vara behörig till de nationella yrkesprogrammen krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk, engelska och matematik samt minst fem andra ämnen. Totalt måste eleven ha minst 8 godkända betyg.

Lovskola i Håbo kommun erbjuds inte till elever som är behöriga till yrkesprogram men som vill läsa upp behörighet till högskoleförberedande program eller höja sina betyg.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster