Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Lovskola

Lovskolan vänder sig till elever i årskurs 8 och årskurs 9 som riskerar inte nå kunskapsmålen. På lovskolan kan eleverna läsa matematik, svenska och engelska men också enskilda delar av andra ämnen. Lovskola kallas ibland också sommarskola.  

Det är huvudmannen på den skola där eleven går som ansvarar för att anordna lovskola för de elever som har rätt att gå.

Sommarskola 2019 för Håbos kommunala grundskolor erbjuds mellan den 13 -27 juni och kommer att vara på Fridegårdsgymnasiet.

Eleverna kommer att vara i skolan mellan 8:15- 14:15 varje dag med avbrott för lunch och raster. Skolmat serveras på Gröna Dalenskolan. 

Elever som behöver resa med buss eller taxi kan ansöka om skolskjuts.

När eleverna kommer till lovskolan ska de ha en planering där det tydligt framgår vad de ska arbeta med. Eleverna tar tillsammans med kontaktlärare och ämnesläsare fram planeringen.

Anmälan till sommarskolan är öppen mellan den 13 maj - 31 maj.

Vem har rätt till sommarskola?

En skolhuvudmannen är skyldig att i juni månad anordna lovskola för:

  • elever som efter årskurs 8 i grundskolan riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan
  • elever som efter årskurs 9 i grundskolan inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

För att vara behörig till de nationella yrkesprogrammen krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk, engelska och matematik samt minst fem andra ämnen. Totalt måste eleven ha minst 8 godkända betyg.

Sommarskola i Håbo kommun erbjuds inte till elever som är behöriga till yrkesprogram men som vill läsa upp behörighet till högskoleförberedande program eller höja sina betyg.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2019-06-03

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster