Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Skolplikt

I Sverige har barn skolplikt från höstterminen det år barnet fyller sex år. Skolplikt innebär både att ditt barn har rätt till utbildning och att du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn kommer till skolan. Skolplikten påverkar också möjligheten att vara ledig från skolan.

Du som är under 18 år och folkbokförd i Sverige har skolplikt. Det innebär att:

 • Du har rätt till kostnadsfri undervisning i grundskolan.
 • Du måste vara närvarande på alla lektioner som är schemalagda
 • Skolplikten börjar från höstterminen det år du fyller 6 år. Förskoleklass är obligatoriskt.
 • Skolplikten upphör när du har avslutat årskurs 9.

Vissa barn omfattas inte av skolplikten i Sverige:

 • Barn som stadigvarande vistas utomlands.
 • Barn vars förhållanden är sådana att de uppenbarligen inte kan gå i skolan.
 • Barn som bor i Sverige men inte är folkbokförda.

Ej folkbokförda barn kan ha rätt till utbildning på samma sätt som folkbokförda barn. Om barnen väljer att gå i skolan är de skyldiga att närvara i undervisningen.

Det är barnets hemkommun som beslutar om ett barn omfattas av skolplikt eller inte.

Skolplikten påverkar hur mycket du kan vara ledig från grundskolan, utöver de lov som finns inplanerade för grundskolan under varje läsår.

Om du vill vara ledig från skolan kontaktar du skolan som du går på.

Kortare ledighet

En rektor kan bevilja en kortare ledighet, i upp till tio dagar, för dig under ett läsår. Din vårdnadshavare behöver lämna in en ansökan om ledighet till skolan. Rektor fattar beslut.

Längre ledighet

En rektor kan bevilja en ledighet som är längre än tio skoldagar om det finns synnerliga skäl. Din vårdnadshavare behöver lämna in en ansökan om ledighet till skolan. Skolan går igenom din skolsituation och rektor fattar ett beslut.

Ansökan och policy om ledighet Pdf, 179.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan få genomföra din skolgång på ett annat sätt än att gå i en skola i Sverige om det finns synnerliga skäl för det.

Med synnerliga skäl menas:

 • Filminspelning om det finns mycket starka skäl
 • Om du vill gå kvar i skolan i annat land som du nyss flytta från
 • Om du vill gå i en skola i ett land som du är på väg att flytta till
 • Resor som det finns mycket starka skäl för, som till exempel intyg från läkare om behov av resan i hälsosyfte

Vanliga skäl som inte anses som synnerliga:

 • Miljöombyte för eleven, vårdnadshavare eller familjen i stort
 • Kulturellt utbyte
 • Att vårdnadshavare ska arbeta utomlands
 • Semesterresa

Din vårdnadshavare kan ansöka om rätten att fullgöra skolplikten på annat sätt hos din hemkommun. Det gäller även om du går på en annan skola än kommunens egen.

Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Börja förskoleklass tidigare

Barn börjar förskolan på höstterminen det år de fyller 6 år.

En skola får erbjuda plats i förskoleklass till yngre barn om du som är barnets vårdnadshavare vill det.

 • Det är ingen rättighet att få börja förskoleklass tidigare.
 • Du kan ansöka om att barnet ska få börja i förskoleklass tidigast höstterminen det år då barnet fyller 5 år.

Håbo kommun beslutar bara om plats i kommunens egna förskoleklasser.

Om du vill att din barn ska gå på en fristående skola eller i en annan kommun kontaktar du den akutella skolan för att få information om ansökan.

Börja grundskola tidigare

Ibland vill vårdnadshavare att ett barn ska börja i grundskolan redan höstterminen det år då barnet fyller sex år, utan att först ha gått ut förskoleklass.

Ansökan om att börja tidigare i grundskolan (årskurs 1) kan du göra hos den skola där barnet ska gå i förskoleklass. Rektor för skolan fattar beslutet.

Ansök om att börja skolan tidigare

Barn i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Från och med 2018 har barn i Sverige en tioårig skolplikt och förskoleklassen är obligatorisk.

Om det finns särskilda skäl kan du som är barnets vårdnadshavare ansöka om att skjuta upp skolplikten till höstterminen det år som barnet fyller sju år.

Det är bara hemkommunen som kan fatta beslut om att börja skolan senare. Det gäller även om barnet ska gå i en annan skola än kommunens egen.

Ansökan om att skjuta upp skolplikten tills höstterminen det år då barnet fyller 7 år Länk till annan webbplats.

Det vanliga är att skolplikten tar slut vid vårterminens slut när du slutar i årskurs 9. Om du har gått om en eller flera årskurser så tar skolplikten senast slut när du fyller 18 år. Men du har alltid rätt att gå klart årskurs 9.

Om du har uppnått alla kunskapsmål i grundskolan innan årskurs 9 kan din vårdnadshavare ansöka om att skolplikten ska upphöra tidigare.

Beslut om skolpliktens upphörande prövas av din hemkommun. Det gäller även om du går i en annan skola än kommunens egen.

Ansökan om tidigare upphörande av skolplikt Pdf, 97.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Det vanliga är att skolplikten tar slut vid vårterminens slut när du slutar i årskurs 9. Du har rätt att gå kvar i grundskolan i två år till om du inte nått upp till grundskolans kunskapskrav.

Din vårdnadshavare kan ansöka om att gå kvar i grundskolan efter årskurs 9. Beslut om att gå kvar i grundskolan prövas av din hemkommun. Det gäller även om du går i en annan skola än kommunens egen.

Ansökan om rätt att slutföra skolan efter skolpliktens upphörande Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster