Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Val och byte av skola

Du som är vårdnadshavare gör skolvalet under våren samma år som ditt barn ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7. Datum för skolvalet kan variera från år till år. Om du vill att ditt barn ska byta förskoleklass eller grundskola under pågående läsår gör du ansökan i vår e-tjänst.

Du väljer skola för ditt barn för att ha möjlighet att påverka vilken skola som ditt barn kan komma att börja i. Vårdnadshavares önskemål om skolplacering ska tillmötesgås så långt det är möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att en ansökan om skolval inte är någon garanti för att ditt barn får börja i den sökta skolan.

Kommunen hanterar alla ansökningar till de kommunala skolorna. Om du vill ha plats för ditt barn i en fristående skola, tar du själv kontakt med skolan.

Regler för placering i skolan Pdf, 511.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om våra kommunala skolor:

Futurum
Gröna Dalen
Västerängen
Viby
Slottsskolan
Gransäter

Grundskolor håller informationsmöten

De kommunala grundskolorna håller informationsmöten för vårdnadshavare inför skolvalet.
Läs mer om grundskolornas informationsmöten

Du ansöker om att byta skola i vår e-tjänst. E-tjänsten är öppen under hela året och kräver e-legitimation. Om det finns två vårdnadshavare behöver båda ge sitt godkännande.

E-tjänsten Byte av skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök i vår e-tjänst Inflyttning. Du kan ansöka om förskola, skola och fritidshem samtidigt.

E-tjänsten Inflyttning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inför varje period av skolval till förskoleklass fastställer barn- och utbildningsförvaltningen anvisningsområden för skolorna.

Här kan du läsa mer om anvisningsområden

Barn och ungdomar från Ukraina som har fått tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige enligt massflyktsdirektivet har rätt till skola om de är under 18 år.

Ansök om förskola, grundskola eller gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om förskola, skola och gymnasieskola för flyktingar från Ukraina

Alla barn som söker asyl i Sverige har rätt att gå i skolan. Som kommun ansvarar vi för att ge asylsökande barn som bor i Håbo möjlighet att gå i skolan på samma villkor som andra barn. Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen året de fyller sex år.

Grundskola för elever under 16 år

Ansök om förskola eller grundskola för nyanländ elev Pdf, 123.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv vilken skola som du vill börja på.

Gymnasieskola för elever över 16 år

Språkintroduktionen är för dig som är nyanländ i Sverige, om du är asylsökande under 18 år, om du kommer från utbildning i grundskola för nyanlända eller inte har tillräckliga kunskaper i svenska och andra ämnen för att börja på ett nationellt gymnasieprogram.

Ansök till språkintroduktion Pdf, 277.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Det här behöver du skicka med i din ansökan

  • LMA-kort
  • Uppgift om adress (samma som Migrationsverket har fått)
  • Registerutdrag från överförmyndaren, om barnet har en god man

Innan du får börja i skolan

  • Först kontroller vi kontrollerar att du har rätt till utbildning i Sverige och att du bor i Håbo kommun.
  • Sedan lämnar vi ansökan vidare till  skolan.
  • Skolan tar kontakt med dig för att bestämma när du ska börja.

Det är inte säkert att du får gå på skolan som du har önskat, det beror på om det finns plats på den skolan. 

Om du flyttar

Det är viktigt att du meddelar skolan snart som möjligt om du ska flytta.

Om du flyttar och inte längre ska gå i skolan i Håbo kommun ska du meddela skolan.

Det är vårdnadshavare eller god man som är ansvarig för att meddela skolan om förändringar.

När är skolvalet?

Du gör skolvalet under våren samma år som ditt barn ska börja förskoleklass eller årskurs 7.

Vem får inbjudan till skolvalet?

Du får en inbjudan att göra ett skolval om du har ett barn som är folkbokfört i Håbo kommun och ska börja i förskoleklass eller om ditt barn ska börja årskurs 7 och går på en skola utan högstadium.

Hur gör jag skolvalet?

Du gör skolvalet i vår e-tjänst. Om du saknar dator eller inte har möjlighet att göra skolvalet i e-tjänsten, hör av dig till kontaktcenter på telefonnummer 0171- 525 00.

Frågor och svar om skolvalet

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster