Anvisningsområden för skolor

Inför varje skolvalsperiod fastställer barn- och utbildningsförvaltningen anvisningsområden för respektive kommunal skola.

Vad är ett anvisningsområde?

Ett anvisningsområde är ett geografiskt område som består av en eller flera nyckelkoder och en kommunal grundskola som ligger nära hemmet.

En nyckelkod består av flera olika fastigheter inom ett geografiskt område. En elev som ska börja i förskoleklass kommer att tillhöra den skolenhet i det anvisningsområde som eleven är folkbokförd i, men eleven är inte garanterad en plats på den skolenheten.

Du kan också söka upp ditt anvisningsområde och skola via din adress i Håbos karttjänst.
Gå till karttjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här kan du göra:

 1. Klicka på pilen vid "Anvisningsområden skola 2022/2023" för att se anvisningsområden för varje årskurs. 
 2. Klicka på årskursen du vill se.
 3. Om du är hemma när du söker, så kan du klicka på ”visa min position” (knappen längst ner till höger).
  Det går också att klicka på "sök-knappen" (högst upp i vänstra hörnet) och skriva in din adress.
 4. Klicka på "adresspunkten" som dyker upp, för att se rutan med ditt anvisningsområde och årskursen du söker.
 5. Om du vill se annan årskurs kan du klicka på "karta-knappen" (högt upp i vänstra hörnet.) Släck årskursen du började med och klicka på den nästa du vill se.
 6. Klicka på "adresspunkten" igen för att se den nya rutan med anvisningsområde och årskurs.

Du kan också zooma in med mushjulet eller +/- knapparna.
(Hålla ner mushjulet och flytta runt på kartan för att hitta adresspunkten.) 

Håbo kommun bestämmer de skolårsbaserade anvisningsområdenas storlek och geografiska utformning utifrån ett antal kriterier.

Kriterierna är:

 • antalet platser i förskoleklass på respektive skolenhet
 • folkbokföringsadresserna för de elever som ska börja i förskoleklass
 • att varje elev ska ha en möjlighet att gå på en skolenhet nära hemmet och att det om möjligt finns en lämplig färdväg mellan hemmet och skolenheten
Skriv ut