Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Anvisningsområden för skolor

Inför varje skolvalsperiod fastställer barn- och utbildningsförvaltningen anvisningsområden för respektive skola.

Vill du se vilket anvisningsområde och skola du tillhör?

Gå in via kartlänken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skriv in din adress.

Vad är ett anvisningsområde?

Ett anvisningsområde är ett geografiskt område som består av en eller flera nyckelkoder och en skola som ligger nära hemmet. En nyckelkod består av flera olika fastigheter inom ett geografiskt område. En elev som ska börja i förskoleklass kommer att tillhöra den skolenhet det anvisningsområde som eleven är folkbokförd i, men eleven är inte garanterad en plats på den skolenheten.

Hur bestäms anvisningsområden?

De skolårsbaserade anvisningsområdenas storlek och geografiska utformning bestäms utifrån ett antal kriterier. Kriterierna är:

  • antalet platser i förskoleklass på respektive skolenhet
  • folkbokföringsadresserna för de elever som ska börja i förskoleklass
  • att varje elev ska ha en möjlighet att gå på en skolenhet nära hemmet och att det om möjligt finns en lämplig färdväg mellan hemmet och skolenheten

Tänk på att val av skola kan påverka rätten till skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster