Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Förskola och skola för flyktingar, ej folkbokförda och nyanlända

Bild: mostphotos.com

Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige kan ändå ha rätt att gå i skolan.

Barn och ungdomar under 18 år som omfattas av direktivet eller har sökt asyl i Sverige har rätt till förskola, grundskola och gymnasieskola i Sverige. Utbildningen anpassas efter elevernas behov och förkunskaper.

Barn och ungdomar som omfattas av massflyktdirektivet har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande. Barn som inte är folkbokförda omfattas inte av skolplikt

Det är den kommun där du bor som är ansvarig för att erbjuda utbildning.

Information från Skolverket om rätten till utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ansöker i vår e-tjänst till förskola, grundskola och gymnasieskola.

För att din ansökan ska prövas behöver du ha anmält dig till Migrationsverket och fått bekräftat att du omfattas av massflyktdirektivet eller har sökt asyl i Sverige.

I ansökan ska du bifoga:

  • Kopia på barnets uppehållskort eller asylansökan från Migrationsverket.
  • Kopia på barnets pass eller identitetshandling

När barnets rätt till utbildning har bekräftats får du meddelande om vilken skola ni har placerats på. Vi kommer också att be er svara på ett antal frågor till exempel om barnets språk och skolbakgrund för att skolan på bästa sätt ska kunna förbereda mottagandet.

Vi kontrollerar först att barnet har rätt till utbildning i Sverige och bor i Håbo kommun. Alla ansökningar hanteras centralt.

Förskola och grundskola

Det är inte säkert att ditt barn får gå på den skola eller förskola som du önskat, det beror på om det finns plats. 

När barnets rätt till utbildning har bekräftats får du erbjudande om vilken förskola eller skola ditt barn har fått en placering på. I erbjudandet finns också ett startdatum för elevens första dag på skolan eller ett inskolningsdatum för barnet på förskolan.

Du som är vårdnadshavare måste svara på erbjudandet. Om det finns två vårdnadshavare behöver båda samtycka till att barnet börjar på skolan eller förskolan.

Om ditt barn ska gå i grundskolan kommer vi också att be er svara på ett antal frågor till exempel om barnets språk och skolbakgrund för att skolan på bästa sätt ska kunna förbereda mottagandet.

Skolan kommer att kontakta dig inför skolstart eller förskolestart.

Gymnasieskolan
Elever som är i gymnasieåldern och har behov av en utbildning med tyngdpunkt i svenska erbjudas i första hand plats på introduktionsprogrammet språkintroduktion på Fridegårdsgymnasiet.

När elevens rätt till utbildning har bekräftats kommer vi att be dig svara på ett antal frågor om elevens språk och skolbakgrund för att skolan på bästa sätt ska kunna förebereda mottagandet.

Skolan tar kontakt med dig för att bestämma när eleven ska börja.

Asylsökande och personer som omfattas av massflyktsdirektivet har rätt till förskola för barn från ett år om vårdnadshavaren:

  • arbetar
  • studera
  • söker arbete
  • är föräldraledig

Från och med hösten barnet fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola minst 15 timmar i veckan.

Förskolor i Håbo kommun

Du kan också besöka öppna förskolan tillsammans med ditt barn. Öppna ordnar

Öppna förskolan i Håbo

Barn som är asylsökande eller omfattas av massflyktsdirektivet har rätt till:

  • utbildning i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola
  • skolskjuts

Information om skolskjuts

Grundskolor i Håbo kommun

Barn som är asylsökande eller omfattas av massflyktsdirektivet har rätt till::

  • utbildning i anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola) och gymnasieskola om utbildningen påbörjas i Sverige innan du fyller 18 år

Om du inte kan svenska erbjuds du plats på introduktionsprogrammet språkintroduktion på Fridegårdsgymnasiet.

Introduktionsprogrammet på Fridegårdsgymnasiet

Den som är folkbokförd i Sverige har rätt till reseersättning från Håbo kommun.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster