Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Skolvalet

En flicka som sitter i ett klassrum tittar upp från sitt skolarbete. Hon ser glad ut.

Du som är vårdnadshavare till ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7, får en inbjudan om att gör ett skolval. Inbjudan får du i posten i början av februari. Du gör ditt val mellan 14 februari-2 mars 2022 på den här webbsidan. Om du inte väljer en skola så får barnet skolplats på en anvisad skola i kommunen.


Så gör du skolvalet

Logga in med hjälp av e-legitimation under perioden 14 februari - 2 mars 2022 och gör skolvalet.
Om du saknar e-legitimation kan du skapa det på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats E-legitimation.
Skaffa e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att kontrollera och uppdatera din e-postadress och telefonnummer.
Om du saknar dator eller inte har möjlighet att göra skolvalet i vår e-tjänst, så är du välkommen att höra av dig till Håbo kommuns kontaktcenter på telefon: 0171- 525 00.

Grundskolorna håller digitala informationsmöten

På grund av rådande situation med smittspridning i samhället håller de kommunala grundskolorna digitala informationsmöten för vårdnadshavare inför skolvalet 2022.
Här kan du läsa mer om grundskolornas digitala informationsmöten och se datum och tider

Vi arbetar för likvärdighet

Grundskolorna arbetar för likvärdighet. Det betyder att det inte ska spela någon roll vilken skola ditt barn går på. I klassrummet ska eleverna mötas av en tillgänglig lärmiljö och utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar.

Skolorna arbetar systematiskt med läs- och skrivinlärning. I förskoleklass möter ditt barn undervisning i matematik som tagits fram av Nationellt centrum för matematik. Det är en satsning Håbo kommun gör för att ge ditt barn de bästa grundläggande förutsättningarna för att utvecklas i matematik. Barnen lär sig också att använda digitala verktyg och mycket mer.

Nu väntar nio år av spännande utveckling både kunskapsmässigt och socialt för ditt barn. Vi arbetar för att hela skoldagen och skolans sociala miljö ska vara trygg, tillgänglig och tilltalande.

Varmt välkommen till oss!


Här kan du läsa mer om våra grundskolor

Futurum

Futurum är Håbo kommuns största grundskola. I dag går det cirka 850 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är delad i två skolenheter, Futurum F-6 och Futurum 7-9.

Här kan du läsa mer om Futurum

Gransäterskolan

Gransäterskolan är en skola med 480 elever från förskoleklass till åk 9. Skolan ligger placerad i Gamla Bålsta med fina grönområden runt skolan. Vi har en skolrestaurang som heter Fasanen som lagar all mat från grunden som vi äter i skolan. Fasanen serverar också frukost och mellanmål för de som behöver och går på vårt fritidshem. Skolan har en elevhälsa som består av skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, speciallärare, elevcoach och studie- och yrkesvägledare.

Här kan du läsa mer om Gransäterskolan

Gröna dalenskolan

I Gröna Dalenskolan går elever från förskoleklass till årskurs 9, och här finns också grundsärskolan. Skolan har också fritidsverksamhet där det alltid är full rulle! Gröna Dalenskolan ligger centralt i Bålsta i Håbo kommun. Ett stenkast från skolan ligger fotbollsplaner, friidrottsanläggning, sim- och ishall. 

Gröna Dalenskolan är en skola där elever med olika bakgrund möts, en skola med ett välkomnande klimat. Det är en skola där varje elev får växa och jobba mot sin fulla potential, både kunskapsmässigt och socialt.

Här kan du läsa mer om Gröna Dalen

Slottsskolan

På Slottsskolan har vi ett lustfyllt lärande, samverkar och lär i dialog med både kamrater och vuxna. Det är viktigt att vi visar och möts av respekt och hänsyn. Vi utvecklar den sociala kompetensen i det dagliga arbetet och under hela skoldagen. Här uppskattas vi för den vi är.

Vår pedagogik är utformad för att känna arbetsglädje och lust att lära. Uppgifter ger utmaningar och stimulerar fantasin. Här tränar och reflekterar vi över våra demokratiska rättigheter och skyldigheter. Vi tycker att fysisk aktivitet är ett viktigt inslag i vardagen.

Här kan du läsa mer om Slottsskolan

Vibyskolan

Vibyskolan ligger mitt i ett villaområde cirka 5 km från Bålsta centrum med närhet till grönområden. Vibyskolan har förskoleklass till och med årskurs 6.Vi kan ta emot totalt 175 elever, 25 elever i respektive årskurs. Skolan bedrivs för tillfället i temporära lokaler.

På Vibyskolan bygger vi upp barnens trygghet genom tydliga strukturer och fasta rutiner. Vi arbetar i sammanhållna grupper och vi strävar efter få lärarbyten under skoldagen. Alla vuxna känner ett gemensamt ansvar för alla elever på skolan.

Här kan du läsa mer om Vibyskolan

Västerängsskolan

Västerängsskolan är omgiven av både skog och äng. Vi har en sporthall som ligger precis vid skolan. Det är också gångavstånd till kommunens simhall, ishall och friidrottsanläggning. På Västerängsskolan går cirka 500 elever från förskoleklass till och med årskurs 9 samt fritidsverksamhet. Skolan har två klasser i varje årskull.

Här kan du läsa mer om Västerängsskolan

Fristående grundskolor

Om du vill ha plats på en fristående skola i kommunen så tar du själv kontakt med skolan.
Läraskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Potentia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolplikt

Alla barn, som är bosatta i Sverige, har skolplikt från höstterminen det år de fyller 6 år till och med vårterminen då barnet går ut årskurs 9. Från och med 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Skolplikten påverkar hur mycket en elev kan vara ledig från skolan, utöver de lov som finns inplanerade för grundskolan under varje läsår. En rektor kan bevilja en kortare ledighet, i upp till tio dagar, för en elev under ett läsår.
Mer information om skolplikt

Skolskjuts

Du som går förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola kan få skolskjuts. Väljer du en annan skola än den du tillhör enligt anvisningsområdet påverkar det din rätt till skolskjuts.
Mer information om skolskjuts

Anvisad skola och anvisningsområden

En elev som ska börja i förskoleklass kommer att tillhöra den skolenhet i det anvisningsområde som eleven är folkbokförd i, men är inte garanterad en plats på den skolenheten.
Här kan du läsa mer om anvisningsområden

Fritidshem - "Fritids"

Om du som är vårdnadshavare arbetar eller studerar har ditt barn rätt till en plats på fritidshem. Barnet har möjlighet att vara där före och efter skoltid till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Du kan ansöka om plats på fritidshem i samband med att du gör ett skolval.
Mer information om fritidshem

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster