Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Skolvalet

En flicka som sitter i ett klassrum tittar upp från sitt skolarbete. Hon ser glad ut.

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass, eller går i 6:an på en skola utan högstadium? I början av året får du som vårdnadshavare en inbjudan om att göra skolval för ditt barn. Om du inte väljer en skola får barnet skolplats på en anvisad skola i kommunen. 2023 pågick skolvalsperioden från 13 februari till 1 mars.


Så gör du skolvalet

Logga in via skolvalslänken med hjälp av e-legitimation och gör ditt skolval.

Kontrollera också så att din e-postadress och ditt telefonnummer stämmer.

Vill du ha hjälp?
Om du saknar dator eller inte har möjlighet att göra skolvalet i vår e-tjänst, så är du välkommen att höra av dig till Håbo kommuns kontaktcenter på telefon: 0171- 525 00.

Saknar du e-legitimation?
Om du saknar e-legitimation kan du skapa det på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats E-legitimation.
Skaffa e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du se vilket anvisningsområde och skola du tillhör?

Till anvisningsområden för skolor.

Vill du byta skola?

Läs mer om hur du byter skola och ansöker under ett pågående läsår.
Val och byte av skola - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.


Vi arbetar för likvärdighet i våra skolor

Det betyder att det inte ska spela någon roll vilken grundskola ditt barn går på. I klassrummet ska eleverna mötas av en tillgänglig lärmiljö och utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar.

Skolorna arbetar systematiskt med läs- och skrivinlärning. I förskoleklass möter ditt barn undervisning i matematik som tagits fram av Nationellt centrum för matematik. Det är en satsning Håbo kommun gör för att ge ditt barn de bästa grundläggande förutsättningarna för att utvecklas i matematik. Barnen lär sig också att använda digitala verktyg och mycket mer.

Nu väntar tio år av spännande utveckling både kunskapsmässigt och socialt för ditt barn. Vi arbetar för att hela skoldagen och skolans sociala miljö ska vara trygg, tillgänglig och tilltalande.

Varmt välkommen till oss!


Här är våra grundskolor:

Futurum

Futurum är Håbo kommuns största grundskola. Här går cirka 850 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är delad i två skolenheter, Futurum F-6 och Futurum 7-9.

Att vi alla har olika förutsättningar att lära ser vi som något naturligt, gott och viktigt. Det vägs naturligtvis också in i undervisningen. Alla elever har olika behov och förutsättningar och det är vårt ansvar att möta upp dessa. Det är positivt med olikheter och vi ser det som en tillgång. 

"Våra elever ska känna trygghet, glädje och få studiero."

Här får barnen dessutom lära med alla sinnen. För oss är det också viktigt att skapa goda relationer med våra elever och vårdnadshavare. 

Läs mer om Futurum

Gransäterskolan

På Gransäterskolan går 480 elever från förskoleklass till åk 9. Skolan ligger placerad i Gamla Bålsta omsluten av fina grönområden runt skolan.

"Vi arbetar för att ditt barn ska få de allra bästa förutsättningarna i sitt lärande."

I förskoleklassens två grupper arbetar våra duktiga pedagoger för att ge ditt barn en bra skolstart. Vi arbetar med matematik enligt en modell som Nationellt Centrum för Matematik tagit fram. Allt för att ditt barn ska få de allra bästa förutsättningarna i sitt lärande.

Vi lär oss att läsa och skriva genom rim och ramsor utifrån en modell som kallas Bornholmsmodellen. Vi lägger stor vikt vid grundläggande läsa, skriva och räkna. Men vi lär också mycket genom aktiviteter utomhus och genom upptäckande via leken.

Det kan upplevas vara en stor skillnad att börja högstadiet. Då får eleverna ta ännu mer ansvar för sitt eget lärande än tidigare. Tryggheten är grundläggande för att Du ska kunna lära dig på ett bra sätt, och vi arbetar på olika sätt under hela läsåret för att skapa trygghet i gruppen och på skolan.

Läs mer om Gransäterskolan

Gröna dalenskolan

På Gröna Dalenskolan går elever från förskoleklass till årskurs 9 och här finns också grundsärskolan. Vi har också fritidsverksamhet där det alltid är full rulle.

Gröna Dalenskolan ligger centralt i Bålsta och endast ett stenkast från skolan finns fotbollsplaner, friidrottsanläggning, sim- och ishall. 

På Gröna Dalenskolan möts elever med olika bakgrund av ett välkomnande klimat.

"Här får varje elev växa och jobba mot sin fulla potential, både kunskapsmässigt och socialt."

Läs mer om Gröna Dalen

Slottsskolan

På Slottsskolan i Skokloster har vi ett lustfyllt lärande, där vi arbetar tillsammans och lär i dialog med både kamrater och vuxna.

Här uppskattas du för den du är. Det är viktigt att vi visar varandra respekt och hänsyn. Vi utvecklar den sociala kompetensen i det dagliga arbetet och under hela skoldagen.

"Vår pedagogik är utformad för att känna arbetsglädje och lust att lära."


Uppgifter ger utmaningar och stimulerar fantasin. Här tränar och reflekterar vi över våra demokratiska rättigheter och skyldigheter. Vi tycker att fysisk aktivitet är ett viktigt inslag i vardagen.

Läs mer om Slottsskolan

Vibyskolan

Vibyskolan är en mindre skola. Här går cirka 175 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Vibyskolan ligger i ett villaområde cirka 5 km från Bålsta centrum med närhet till grönområden. Skolan bedrivs för tillfället i temporära lokaler.

"På Vibyskolan bygger vi barnens trygghet."

Vi erbjuder trygghet genom tydliga strukturer och fasta rutiner i skolan. Vi arbetar i sammanhållna grupper och vi strävar efter få lärarbyten under skoldagen. Alla vuxna känner ett gemensamt ansvar för alla elever på skolan.

Läs mer om Vibyskolan

Västerängsskolan

På Västerängsskolan går cirka 500 elever från förskoleklass till och med årskurs 9 samt fritidsverksamhet. Skolan har två klasser i varje årskull.

Västerängsskolan är omgiven av både skog och äng. Vi har en sporthall som ligger precis vid skolan. Det är också gångavstånd till kommunens simhall, ishall och friidrottsanläggning.

"Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt."

Hos oss ska alla känna sig sedda och inkluderade. Vår målsättning är att ge alla barn och elever kunskaper som rustar dem för livet.

Läs mer om Västerängsskolan

Fristående grundskolor

Om du vill ha plats på en fristående skola som inte är i kommunens regi så är du välkommen att kontakta skolan direkt.
Läraskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Potentia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolplikt

Alla barn, som är bosatta i Sverige, har skolplikt från höstterminen det år de fyller 6 år till och med vårterminen då barnet går ut årskurs 9. Från och med 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Skolplikten påverkar hur mycket en elev kan vara ledig från skolan, utöver de lov som finns inplanerade för grundskolan under varje läsår. En rektor kan bevilja en kortare ledighet, i upp till tio dagar, för en elev under ett läsår.
Mer information om skolplikt

Skolskjuts

Du som går förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola kan få skolskjuts. Väljer du en annan skola än den du tillhör enligt anvisningsområdet påverkar det din rätt till skolskjuts.
Mer information om skolskjuts

Anvisad skola och anvisningsområden

En elev som ska börja i förskoleklass kommer att tillhöra den skolenhet i det anvisningsområde som eleven är folkbokförd i, men är inte garanterad en plats på den skolenheten.
Här kan du läsa mer om anvisningsområden

Fritidshem - "Fritids"

Om du som är vårdnadshavare arbetar eller studerar har ditt barn rätt till en plats på fritidshem. Barnet har möjlighet att vara där före och efter skoltid till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Du kan ansöka om plats på fritidshem i samband med att du gör ett skolval.
Mer information om Fritidshem - Fritids

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster