Urvalsregler till skolvalet

Du som vårdnadshavare kan önska vilken skola du vill att ditt barn ska gå i. Ibland är antalet sökande till en skola och årskurs fler än antalet lediga platser. I dessa fall använder Håbo urvalskriterier.

Håbo kommun använder följande fyra urvalskriterier i den här ordningen:

  1. Eleven är folkbokförd i Håbo kommun eller har rätt, enligt skollagens bestämmelser, att tas emot i Håbo kommuns förskoleklasser eller grundskolor

  2. Eleven är folkbokförd i skolans anvisningsområde eller på annat sätt tillhör det

  3. Principen om relativ närhet

  4. Lottning

Vill du gå en fristående skola?

Håbo kommun sköter bara placering i kommunens egna skolor.

Om du är intresserad av en fristående skola eller en skola i en annan kommun tar du själv kontakt med skolans huvudman.

Vad innebär urvalskriteriet relativ närhet?

Relativ närhet är skillnaden i avståndet mellan anvisad skola och önskad skola.

Så här räknas den relativa närheten ut:

  1. Avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den anvisade skolan mäts.

  2. Avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan mäts.

  3. Avståndet till den anvisade skolan jämförs med avståndet till den önskade skolan.

  4. Skillnaden i avstånd mellan anvisad skola och önskad skola är den relativa närheten.

  5. Den relativa närheten för alla som har sökt samma årskurs i samma skola jämförs.

  6. Barnet med längst/högst relativt avstånd till den anvisade skolan får platsen.

Relativ närhet betyder inte att en elev är garanterad en plats i den skola som ligger närmast hemmet eller att en elev som bor närmast den önskade skolan automtiskt har förtur dit.

Om alla inte kan få plats och flera barn har samma relativa närhet till den önskade skolan så sker placering genom lottning.

Så mäts avståndet

Avståndet från barnets folkbokföringsadress till den anvisade och önskade skolan mäts i Optiplan som är det kartsystem som kommunen använder för att få en rättssäker och likvärdig bedömning.

Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen.

Exempel 1

Maria har 700 meter till sin önskade skola och 800 meter till sin anvisade skola (800-700=100 meter)

Mario har 800 meter till sin önskade skola och 950 meter till sin anvisade skola (950-800=150 meter)

I det här exemplet är det Mario som får platsen på den sökta skolan eftersom hans relativa avstånd till den anvisade skolan blir längre.

Exempel 2

Josef och Amira har båda önskat Skola A.

Amiras anvisade skola, Skola B, ligger närmare än den önskade skolan. Amiras relativa närhet blir därför 50-200= -150 meter.

Josefs anvisade skola, Skola B, ligger också närmare än den önskade skolan.
Josefs relativa närhet blir därför 100-200= -100 meter.

Josef har med andra ord en högre relativ närhet än vad Amira har. Josefs färdväg till den önskade skolan blir 50 meter kortare än Amiras. Det betyder att han får en plats i Skola A.

Skriv ut