Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Introduktionsprogram

- för dig som saknar gymnasiebehörighet

Från och med hösten 2011 kommer det nuvarande individuella programmet att göras om till flera olika introduktionsprogram. Det finns fem olika varianter med olika behörighet:

 • Preparandutbildning - för att läsa upp gymnasiebehörighet (IMPRE)
 • Programinriktat individuellt val (PRO)- möjlighet att läsa upp behörighet och snabbt börja ett yrkesprogram (IMPRO)
 • Yrkesintroduktion - arbetsmarknadsintroduktion eller behörighet till yrkesprogram (IMYRK)
 • Individuellt alternativ- anpassas utifrån elevens behov. (IMIND)
 • Språkintroduktion - anpassas individuellt för nyanlända ungdomar (IMSPR)

Ansökan

Endast preparandutbildning, PRO och i vissa fall yrkesintroduktion går att söka direkt. Ansökan skickas genom gymnasieantagningen.  Det är den huvudman som anordnar utbildningen som beslutar om en elev är behörig till utbildningen.

Om du inte har behörighet till gymnasiet eller inte kommer in på någon gymnasieutbildning, kontakta Fridegårdsgymnasiet för information om upprop till introduktionsprogram eller studie- och yrkesvägledning.

För att läsa mer om möjligheterna att söka introduktionsprogram i andra kommuner eller friskolor, se under varje enskild inriktning.

Preparandutbildning 

Ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Den utformas för en enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt för en elev att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid. Här kan även redan behörig elev bli aktuell. Om eleven uppnått behörighet för ett yrkesprogram men inte för ett högskoleförberedande och det är elevens vilja att komma in på det har eleven rätt att gå preparandutbildning.

 • Du kan söka till preparandutbildningen både på skolan i din hemkommun och på en friskola eller i en annan kommunal skola.
 • En kommunal skola eller ett landsting tar i första hand emot elever från den egna kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. Övriga elever tas emot i mån av plats.   
 • Håbo kommu har inga samverkansavtal som omfattar IMPRE

Programinriktat individuellt val

Ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen anordnas alltid för en grupp elever, är sökbart och står öppen för elever som saknar behörighet till ett yrkesprogram. För att antas ska eleven ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program (yrkesprogram) amtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet.

 • Du kan söka Programinriktat individuellt val i din hemkommun, en friskola, ett landsting eller i en annan kommunal skola.
 • En kommunal skola eller ett landsting tar i första hand emot elever från den egna kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. Övriga elever tas emot i mån av plats.
 • Håbo kommun har samverkansavtal som omfattar IMPRO med samtliga kommuner i Stockholms län utom Stockholms stad, Haninge, Huddinge, Täby, Botkyrka och Södertälje.
 • Det finns också IMPROmed riksrekrytering. Dessa är öppna för sökande från hela landet.  

Yrkesintroduktion

Vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen kan utformas både för en grupp elever eller för en enskild elev. Om den utformas för en grupp elever är den sökbar. I annat fall ska huvudman och elev komma överens om hur utbildningen ska utformas. Yrkesintroduktion kan passa i de fall där man uttömt övriga möjligheter för eleven i gymnasieskolan. Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå yrkesintroduktion.

 • IMYRK för grupper av elever kan du söka i din hemkommun eller i kommuner som ligger inom samverkansområdet för Håbo kommun.
 • En kommunal skola eller ett landsting tar i första hand emot elever från den egna kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. Övriga elever tas emot i mån av plats.  Håbo kommun har samverkansavtal som omfattar IMYRK med samtliga kommuner i Stockholms län utom Stockholms stad, Haninge, Huddinge, Täby, Botkyrka och Södertälje.
 • Om du vill gå IMYRK i en friskola eller en kommunal skola utanför samverkansområdet måste din hemkommun åta sig att betala utbildningen. 

Individuellt alternativ

Förbereder elever till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till elever som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.  Det vänder sig i första hand till elever som har stora kunskapsbrister och svag motivation eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå individuellt alternativ om synnerliga skäl finns. Synnerliga skäl kan vara om det enda alternativet för eleven är avhopp från gymnasieskolan.

 • Individuellt alternativ är inte sökbart. Programmet anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.
 • Du kan bara gå i en annan kommun eller friskola om din hemkommun åtagit sig att betala utbildningen. Individuellt alternativ utanför hemkommunen godkänns endast om du har särskilda skäl. Ansökan prövas individuellt för varje elev.

 Språkintroduktion

Ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.

 • Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. 
 • Du kan bara gå i en annan kommun eller friskola om din hemkommun åtagit sig att betala utbildningen. Ansökan prövas individuellt för varje elev.
 • Håbo kommun har en språkintroduktionsutbildning där du kan gå i första hand. Ansökningar till IMSPR i andra kommuner kan beviljas om det finns särskilda skäl.


Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-07-12

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster