Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Introduktionsprogram allmän information

- för dig som saknar gymnasiebehörighet

Det finns fyra olika varianter av introduktionsprogrammen med olika behörighet:

 • Programinriktat val - möjlighet att läsa upp behörighet med inriktning mot ett nationellt program (IMV)
 • Yrkesintroduktion - arbetsmarknadsintroduktion eller läsa in behörighet till yrkesprogram (IMY)
 • Individuellt alternativ- anpassas utifrån elevens behov. (IMA)
 • Språkintroduktion - anpassas individuellt för nyanlända ungdomar (IMS)

Ansökan

Ansökan skickas genom gymnasieantagningen. 
Det är den huvudman som anordnar utbildningen som beslutar om en elev är behörig till utbildningen.

Om du inte har behörighet till gymnasiet eller inte kommer in på någon gymnasieutbildning, kontakta Fridegårdsgymnasiet för information om upprop till introduktionsprogram eller studie- och yrkesvägledning.

För att läsa mer om möjligheterna att söka introduktionsprogram i andra kommuner eller friskolor, se under varje enskild inriktning.

Programinriktat val (IMV) från och med hösten 2019

Ska leda till behörighet till ett visst nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesförberedande. Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program  samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet. Målet är att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Behörighet: godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

 • Du kan söka IMV i din hemkommun, en friskola, ett landsting eller i en annan kommunal skola.
 • Olika skolor kan organisera utbildningen på olika sätt, t.ex. som ett förberedande år eller som integrerad del av det nationella programmet.
 • En kommunal skola eller ett landsting tar i första hand emot elever från den egna kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. Övriga elever tas emot i mån av plats.

Håbo kommun har samverkansavtal med kommunerna i Stockholms län om IMV. Samverkansavtalet omfattar bara de utbildningar som är utformade för grupp av elever

Yrkesintroduktion (IMY)

Utbildningen ska ge eleverna en yrkesinriktad utbildning med inriktning mot ett specifikt yrkesprogram.  Utbildningen ska underlätta för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden eller hjälpa dem att bli behöriga till studier på yrkesprogrammet.

Behörighet: Elever som inte är behöriga till ett yrkesprogram. Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

 • En kommunal skola eller ett landsting tar i första hand emot elever från den egna kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. Övriga elever tas emot i mån av plats.  Håbo kommun har samverkansavtal som omfattar IMY med samtliga kommuner i Stockholms län utom Stockholms stad, Haninge, Huddinge, Täby, Botkyrka och Södertälje.
 • Om du vill gå IMY i en friskola eller en kommunal skola utanför samverkansområdet måste din hemkommun åta sig att betala utbildningen. Håbo kommun godkänner i första hand utbildningar inom samverkansområdet.  

Individuellt alternativ (IMA)

Förbereder elever för yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller för arbetsmarknaden.

Behörighet: Elever som inte är behöriga till ett yrkesprogram.  Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

 • Skolor i andra kommuner tar i första hand emot elever från den egna kommunen. Övriga tas emot i mån av plats.
 • Du kan bara gå i en annan kommun eller friskola om din hemkommun åtagit sig att betala utbildningen. Individuellt alternativ utanför Håbo godkänns endast om du har särskilda skäl. Ansökan prövas individuellt för varje elev.

Språkintroduktion (IMS)

Ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.

Behörighet: Elever som inte är behöriga till nationella gymnasieprogram och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i svenska språket.

 • Skolor i andra kommuner tar i första hand emot elever från den egna kommunen. Övriga tas emot i mån av plats.
 • Du kan bara gå i en annan kommun eller friskola om din hemkommun åtagit sig att betala utbildningen. Språkintroduktion utanför Håbo godkänns endast om du har särskilda skäl. Ansökan prövas individuellt för varje elev.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2020-06-18

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster