Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Anmälan till skola för ett asylsökande barn

Barn under 18 år som söker asyl i Sverige har rätt till skolgång på samma villkor som om de varit folkbokförda i landet. Utbildningen anpassas efter elevernas behov och förkunskaper.

Det här utbildningarna finns för barn som inte pratar svenska

I grundskolan placeras nyanlända eleverna i vanliga klasser. Om det finns behov kan eleven delar av tiden undervisas i en så kallad förberedelseklass. Klasserna finns på samtliga kommunala grundskolor.  Man ansöker inte till en förberedelseklass utan bara till skolan.  Sedan utreder rektor hur undervisningen behöver organiseras.

Gymnasiet har en särskild inriktning för elever som inte är behöriga till ett nationellt program och som behöver undervisning med tyngdpunkt i det svenska språket. Utbildningen kallas introduktionsprogrammet språkintroduktion (förkortas IMS). I Håbo kommun finns utbildningen på Fridegårdsgymnasiet.

Om eleven redan går i skolan i en annan kommun som eleven började innan han flyttade till Håbo har eleven under vissa omständigheter rätt att gå kvar på sin gamla skola även efter att eleven flyttat från kommunen.

Rätten till utbildning

Asylsökande är inte folkbokförda i Sverige. Därför utgår man får den adress där eleven bor för att avgöra vilken kommun som är ansvarig för att ordna utbildning. Det är den kommun där eleven bor som räknas som hemkommun och är skyldig att erbjuda utbildning.

Asylsökande barn har rätt till utbildning i Sverige på samma villkor som barn som är folkbokförda i Sverige.

En asylsökande elev som har fyllt 18 år har rätt att slutföra gymnasiet om utbildningen påbörjades innan eleven fyllde 18 år. Eleven  har inte rätt att påbörja en ny utbildning efter att eleven fyllt 18 år, till exempel ett nationellt gymnasieprogram. En kommun får dock erbjuda asylsökande över 18 år att påbörja nationella program. Olika kommuner kan göra olika.

Det här uppgifterna behöver du för att ansöka

För att fastställa att eleven är asylsökande och hur gammal eleven är behöver kommunen en kopia på ett giltigt LMA-kort. LMA-kortet är ett sorts identitetskort som eleven får från Migrationsverket.

Kommunen behöver också uppgift om bostadsadress för att avgöra vilken kommun som är ansvarig. Det ska vara samma adress som lämnats till Migrationsverket.

Om eleven har en god man behövs ett aktuellt registerutdrag från överförmyndaren som visar att den gode mannen får föra barnets talan.

Det här händer när du har skickat in din ansökan

Barn- och utbildningsförvaltningen kontrollerar att eleven har rätt till utbildning i Sverige och ska anses bosatt i Håbo kommun.

När handläggningen är klar lämnas ansökan vidare till  skolan för kallelse till skolstart.

Barn som har rätt till utbildning i Sverige tas emot löpande till utbildningen. Det är inte säkert att man får gå på den skola som man önskat, det beror på om det finns plats. 

Det här händer om eleven flyttar

Om eleven flyttar inom Håbo eller till en annan kommun är det viktigt att skolan får information så snart som möjligt om den nya adressen samt från vilket datum den gäller.

Om eleven flyttar och inte längre ska gå i Håbo kommun behöver skolan också meddelas. Det är vårdnadshavare eller god man som är ansvarig för att underrätta skolan om förändringar.


Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster