Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Studera i annan kommun

Du som väljer gymnasium idag har väldigt många olika program och gymnasieskolor och välja på. Det finns vissa regler som påverkar dina chanser att bli antagen och det kan vara olika regler beroende på vilken kommun du är folkbokförd i.

Fristående skolor (Friskolor)

Nationella program på fristående skolor i hela Sverige är öppna för alla elever oavsett var de är folkbokförda och det är ditt betyg som avgör om du kommer in eller inte.

Särskilda antagningsregler finns för introduktionsprogrammen där hemkommunen i vissa fall måste godkänna och teckna en överenskommelse  med  den fristående skolan.

Kommunala skolor /region i Stockholms län

Håbo kommun har idag samverkansavtal med kommunerna och regionen i Stockholms län. När du söker till nationella program är det ditt betyg som avgör om du kommer in eller inte. Du konkurrerar om platserna på samma villkor som alla ungdomar folkbokförda i Stockholms län.

Samverkansavtalet gäller alla nationella program i gymnasieskolan. Avtalet omfattar också vissa introduktionsprogram.öppnas i nytt fönster

Håbo kommun har från och med 2020 också ett samverkansavtal med Enköpings kommun som gäller vissa nationella program som inte finns i Håbo.

Läs mer om Håbos samverkansavtal med Enköping

Kommunala skolor /Regioner i övriga Sverige

Nationella program kan man söka även i andra kommunala skolor utanför samverkansområdet Stockholm- Håbo. Kommunala skolor prioriterar i första hand elever från den egna kommunen, elever från sitt eget samverkansområde och elever från kommuner där programmet inte finns. Övriga elever har möjlighet att komma in på programmet om det blir platser över.

Många gånger är chansen att tas emot som andrahandssökande god. Det beror på hur populär utbildningen är.

Om du tas emot på en skola i andra hand har du inte rätt att få inackorderingsbidrag.

Om du har särskilda skäl utifrån dina personliga förhållanden så kan skolkommunen bedöma att du ska bli mottagen i första hand även utanför Stockholms län och Håbo. Särskilda skäl skall vara skriftliga och ska skickas in till Gymnasieantagningen Storsthlm i samband med ditt gymnasieval.

Riksrekryterande utbildningar

Det finns ett fåtal program och inriktningar som är riksrekryterande- både på kommunala skolor och friskolor. Dessa utbildningar kan man söka oavsett var man bor i landet. Samtliga behöriga sökande konkurrerar på lika villkor om platserna.

Till riksrekryterande idrottsutbildningar finns särskilda urvalsförfaranden som brukar börja under hösten året innan. Dessutom ska oftast sökande inkomma med intyg/blankett till utbildningsanordnaren från sin idrottsförbund/idrottsklubb redan i november/december.

Om du blivit antagen till en riksrekryterande utbildning har du rätt till inackorderingsbidrag om du behöver bo långt hemifrån.

Nationellt godkända Idrottsutbildningar (NIU)

Nationellt godkända idrottsutbildningar består av vanliga nationella program med en idrottsinriktning som godkänts av Skolverket. Normalt söker du först till idrottsinriktningen genom det ansvariga idrottsförbundet. Om du blir antagen till idrottsinriktningen söker du sedan till det nationella programmet på samma sätt som till en vanlig kommunal gymnasieskola (se ovan). Detta innebär att du är beroende av i vilken kommun du är folkbokförd i och vilka avtal de har med skolkommunen. Du är alltså inte garanterad en plats på skolan trots att du antagits till en idrottsutbildning genom idrottsförbundet.

Många skolkommuner vill inte ta emot elever till NIU utan att det finns ett samverkansavtal med hemkommunen. Håbo kommun har samverkansavtal med kommunerna i Stockholms län, Enköping och Uppsala. Övriga prövas från år till år.

Om det inte finns ett samverkansavtal mellan skolan och Håbo kommun har du inte heller rätt att få inackorderingsbidrag om du måste bo på skolorten.

Särskild variant

Skolverket har godkänt särskilda varianter på vissa skolor där hela eller delar av utbildningen avviker från de nationella programmen. Om de är riksrekryterande har man rätt att tas emot som sökande oavsett var man bor i landet.  Samtliga behöriga sökande konkurrerar på lika villkor om platserna.


Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2020-05-25

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster