Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Studera i annan kommun- nationella program

Olika antagningsregler gäller beroende på vem som anordnar den utbildning du söker.

Om du inte är behörig till gymnasiet utan behöver gå ett introduktionsprogram gäller andra regler.

Information om introduktionsprogram

Du som bor i Håbo kommun söker alltid genom gymnasieantagningen Storsthlm oavsett var skolan du vill gå ligger. Antagningskansliet skickar vidare din ansökan.

Gymnasieantagningen Storsthlmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om antagningsregler för:

Fristående skolor (Friskolor)

Nationella program kan du söka på fristående skolor i hela Sverige.

 • Öppna för alla elever oavsett var du bor
 • Betyget avgör om du kommer in.

Kommunala skolor i Håbo och i Stockholms län

Håbo har ett samverkansavtal med kommunerna i Stockholms län om nationella program. Samverkansavtalet påverkar antagningen. Samverkansavtalet omfattar också Berga Naturbruksgymnasium som drivs av Region Stockholm.

Samverkansavtalet innebär att:

 • Elever från Håbo tas emot på samma villkor som elever i Stockholms län.
 • Betyget avgör om eleven antas.
 • Elever som bor utanför samverkansområdet tas emot om det finns platser över även om de har högre betyg.

Kommunala skolor i Enköping (Westerlundska gymnasiet)

Håbo kommun har ett samverkansavtal med Enköpings kommun som gäller följande nationella program på Westerlundska gymnasiet:

 • Bygg- och anläggning inriktning husbyggnad
 • Bygg- och anläggning inriktning måleri
 • El- och energi inriktning dator och kommunikation
 • El- och energi inriktning elteknik
 • Estet inriktning musik
 • Fordon- och transport inriktning karosseri och lackering
 • Fordon- och transport inriktning lastbil och mobila maskiner
 • Fordon- och transport inriktning personbilsteknik
 • Handel och administration
 • Restaurang och livsmedel inriktning kök och servering
 • Vård och omsorg

Samverkansavtalet innebär att:

 • Elever från Håbo tas emot på samma villkor som elever i Enköping till de aktuella utbildningarna på Westerlundska.
 • Betyget avgör om eleven antas.
 • Elever som inte bor i Enköping eller Håbo tas emot om det finns platser över även om de har högre betyg.

Kommunala skolor /Regioner i övriga Sverige

Nationella program kan du söka även i andra kommunala skolor utanför samverkansområdet Stockholm- Håbo.

Kommunala skolor utanför vårt samverkansområde prioriterar i första hand:

 • elever från den egna kommunen,
 • elever från sitt eget samverkansområde
 • elever från samverkansområden där det nationella programmet inte finns.
 • elever från samverkansområden där den nationella inriktningen inte finns

Dessa elever konkurrerar om platser med sina betyg.

Kommunala skolor utanför vårt samverkansområde prioriterar i andra hand:

 • elever från kommuner där programmet och den nationella inriktningen finns
 • elever från samverkansområden där programmet eller den nationella inriktningen finns

Dessa elever elever har möjlighet att komma in på programmet om det blir platser över. Det gäller även om de har högre betyg. Det kallas att de tas emot som sökande i andra hand.

Reglerna gäller även utbildningar som anordnas av regioner till exempel naturbruksgymnasium.

Om du har börjat en utbildning som du är antagen till som sökande i andra hand så har du inte rätt att få inackorderingsbidrag.

Information om inackorderingsbidrag

Mottagande i första hand på grund av särskilda skäl

Om du har särskilda skäl utifrån dina personliga förhållanden så kan skolkommunen bedöma att du ska bli mottagen i första hand även i resten av Sverige. Särskilda skäl skall vara skriftliga och ska skickas in till Gymnasieantagningen Storsthlm i samband med ditt gymnasieval. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information.

Riksrekryterande utbildningar

Det finns ett fåtal program och inriktningar som är riksrekryterande- både på kommunala skolor och friskolor. Dessa är godkända av Skolverket

En riksrekryterande utbildning:

 • är öppna för alla elever oavsett var de bor
 • har särskilda antagningsregler till exempel uttagningstest

Till riksrekryterande idrottsutbildningar finns särskilda urvalsförfaranden som brukar börja under hösten året innan antagningen.

Om du blivit antagen till en riksrekryterande utbildning har du rätt till inackorderingsbidrag om du behöver bo långt hemifrån.

Skolverkets information om gymnasieskolans programlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt godkända Idrottsutbildningar (NIU)

NIU-utbildningar är vanliga nationella program med en idrottsinriktning som godkänts av Skolverket.

Normalt söker du först till idrottsinriktningen genom det ansvariga idrottsförbundet.

Om du blir antagen till idrottsinriktningen söker du sedan till det nationella programmet.

Om utbildningen är på en kommunal skola gäller samma regler som till vanliga nationella program. Detta innebär att du är beroende av i vilken kommun du är folkbokförd i och vilka avtal de har med skolkommunen. Du är alltså inte garanterad en plats på skolan trots att du antagits till en idrottsutbildning genom idrottsförbundet.

Många skolkommuner vill inte ta emot elever till NIU utan att det finns ett samverkansavtal med hemkommunen.

Håbo kommun har samverkansavtal om NIU med:

 • Kommunerna i Stockholms län,
 • Enköpings kommun om vissa utbildningar
 • Uppsala kommun

Avtal med övriga kommuner prövas från år till år när det blir aktuellt.

Om det inte finns ett samverkansavtal mellan skolan och Håbo kommun har du normalt inte heller rätt att få inackorderingsbidrag om du måste bo på skolorten.

Information från Storsthlm om NIUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster