Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vi vill erbjuda en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö

I Håbo kommun ska arbetsmiljön och arbetstiden vara fri från droger. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. På Fridegårdsgymnasiet görs ett ordentligt omtag kring handlingsplanen och arbetet mot droger.

– Det är viktigt för oss att våra elever och medarbetare ska känna sig trygga, säkra och kunna arbeta i en drogfri miljö. Vi arbetar aktivt mot droger i nära samarbete med socialtjänst och polis. Tillsammans med elevhälsan har vi just genomfört ett stort arbete där vi har arbetat om handlingsplanen. Nästa steg blir att förankra det hos våra medarbetare, säger rektor Helena Anderstedt.

Handlingsplan mot droger

Till grund för Fridegårdsgymnasiets handlingsplan ligger forskning, beprövad erfarenhet och gällande lagstiftning. Syftet med handlingsplanen är att förebygga användning av tobak, alkohol, narkotikaliknande preparat och skapa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan. Det minskar risken för ohälsa och olyckor kopplade till droger, bidrar till att elever avstår från droger och kan genomföra sina studier. Droganvändning kan påverka och vara avgörande för elevers motivation, studieresultat, möjligheter till fortsatta studier och framtida yrkesliv.

Här kan du läsa Fridegårdsgymnasiets handlingsplan mot droger. Pdf, 272.7 kB.

Har du frågor?

Då är du välkommen att kontakta rektor Helena Anderstedt.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster