Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-525 00

Fridegårdsgymnasiet Centrumgränd 5 746 80 Bålsta

Stöd, hälsa och vägledning

På Fridegårdsgymnasiet finns elevhälsan och andra stödfunktioner för skolans elever. Vi har också studietorget som stöd i studierna för alla elever.

Elevhälsan

Elevhälsan består av

  • specialpedagog
  • studie- och yrkesvägledare
  • skolkurator
  • skolsköterska
  • skolpsykolog
  • speciallärare

Elevhälsan arbetar med elevernas hälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande med stöd, hälsa och vägledning så att eleverna ska ha en bra arbetsmiljö som främjar lärande och utveckling. Genom nära samarbete med arbetslagen så kan elevhälsan upptäcka om elever är i behov av stöd. Det är rektorn som leder elevhälsans arbete.

Har du frågor?

Då är du välkommen att kontakta elevhälsan.

Studie- och yrkesvägledare
EK, NA, SA, TE, IM-S, AST
Telefon 0171-538 55

Studie- och yrkesvägledare
IM, Gymnasiesärskolan
Telefon 0171-529 98

Specialpedagog
Telefon 070-597 80 28 Telefon 070-294 11 60

Skolsköterska
Telefon 0171-538 51

Kurator, Fridegårdsgymnasiet
Telefon 0171-538 52

Kurator, AST
Telefon 0171-527 31

Studietorget - Stöd i studierna

Studietorget finns som stöd i studierna för alla elever på Fridegårdsgymnasiet och är till för alla elever och alla ambitionsnivåer. Här kan du exempelvis få

  • stöd när du pluggar inför stora prov
  • göra omprov
  • lugn arbetsmiljö och studiero
  • läxhjälp

Här kan du läsa mer om Studietorget.

Här kan du läsa mer om ungdomsinflytande.
Här kan du läsa mer om ungdomsbidraget.

Sidansvarig: Fridegårdsgymnasiet

2018-07-17

Nyheter

Klicka för support
Stäng supportfönster