Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-525 00

Fridegårdsgymnasiet Centrumgränd 5 746 80 Bålsta

Ansöka till AST-programmen

För att kunna ansöka till AST-programmen måste du ha genomgått en utredning som visar att du har en neuropsykiatrisk diagnos inom autism eller behov av en anpassad studiemiljö. Du måste kunna styrka det med ett intyg från en läkare eller en psykolog.

Följande program kan du söka

Program

Ansökningskod

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle

NANASAST-FRG

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällskunskap

SASAMAST-FRG

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

SABETAST-FRG

Programinriktat introduktionsprogram samhäll eller natur

IMPREAST-FRG

För att ansöka behöver du

  • Ansökningsblankett till AST-programmen. (Du hittar blanketten under Relaterade e-tjänster på den här webbsidan).
  • Grundskolebetyg och eventuella gymnasiebetyg
  • Intyg från en läkare eller en psykolog som styrker en diagnos
  • En beskrivning av elevens studiehistorik och tidigare åtgärder från en eventuellt tidigare skola.

Så här ansöker du

Skicka in ansökningsblankett, grundskolebetyg ev. gymnasiebetyg, intyg och en beskrivning av elevens studiehistorik från tidigare skola till

Adress:
Fridegårdsgymnasiet
AST-programmen
746 80 Bålsta

Vad händer med min ansökan?

När allt underlag har kommit till skolan gör elevhälsoteamet och rektorn en bedömning om eleven ska tas emot. Bedömningen sker utifrån varje elevs enskilda behov och önskemål.

Om eleven inte är folkbokförd i Håbo kommun måste hemkommunens medgivande ges innan eleven kan tas emot. Hemkommunen måste godkänna kostnaden för det extra stöd som skolan erbjuder eleverna.

Besöka skolan

För att få en trygg övergång och introduktion innan skolstart välkomnas elever som antagits till AST-programmen på ett besök vid slutet av vårterminen.
Du kan läsa mer om att besöka skolan under Relaterad information på den här sidan.

Har du frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta AST-programansvariga eller skolans
studie- och yrkesvägledare.

Mer information om att söka till gymnasiet kan du läsa på
gymnasieintagningens hemsida. länk till annan webbplats

Sidansvarig: Fridegårdsgymnasiet

2018-07-12

Klicka för support
Stäng supportfönster