Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-525 00

Fridegårdsgymnasiet Centrumgränd 5 746 80 Bålsta

Introduktionsprogrammen

Behöver du komplettera dina grundskolestudier, förbereda dig inför ett nationellt program eller för arbetslivet? Introduktionsprogrammen på Fridegårdsgymnasiet förbereder dig inför ditt äventyr - framtiden.

För elever som inte uppnått behörighet till de nationella programmen finns det introduktionsprogram på Fridegårdsgymnasiet. Introduktionsprogrammen ska leda till behörighet till ett nationellt program, förbereda för arbetsmarknaden eller annan utbildning. Du behöver inte vara behörig till ett nationellt program för att komma in på introduktionsprogram.

Arbetssätt

All personal på Introduktionsprogrammet har erfarenhet av att undervisa elever utifrån individuella behov. På programmet arbetar specialpedagoger, ämneslärare och elevassistenter, som kontinuerligt fortbildas och handleds i pedagogiska frågor.

Alla elever har möjlighet till individuella arbetsplatser för att få en anpassad arbetsmiljö och det lugn som studierna kräver. På introduktionsprogrammen läggs stor vikt vid motivationsskapande åtgärder. På programmet finns också flera assistenter som bistår eleverna.

Introduktionsprogrammet på Fridegårdsgymnasiet har också en egen praktikssamordnare. Praktiksamordnaren kan ordna individuellt anpassad praktik som löper parallellt med studierna, med syfte att öka motivationen och förbereda för yrkesliv.

Programinriktat val - IMV

Från och med hösten 2019 kommer det vara möjligt att läsa programinriktat val med inriktning mot ett högskoleförberedande program. Du kan läsa mer under Relaterad information i dokumentet "Plan för Introduktionsprogrammen i Håbo kommun. 

Individuellt alternativ, profil mot AST  - IMA, profil AST

På introduktionsprogrammet på Fridegårdsgymnasiet finns också en särskild inriktning för elever inom AST - autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska diagnoser. Eleverna erbjuds en särskilt anpassad arbetsmiljö och personalen har utbildning inom området. När du ansöker till introduktionsprogrammet med inriktning mot AST ska du använda en särskild blankett, se under Relaterade e-tjänster.

Språkintroduktion, Sprint - IMS

Språkintroduktion är en utbildning för invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Utbildningen har tyngdpunkt på det svenska språket för att ungdomarna ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. När du ska söka introduktionsprogrammet med inrikting mot språkintroduktion ska du använda en särskild blankett. Blanketten "Ansökan till språkintroduktion" hittar du under Relaterade e-tjänster. 

Individuellt alternativ - IMA

Individuellt alternativ har som syfte att få elever att gå vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Individuellt alternativ ska utformas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar, både grundskole- och gymnasieämnen kan ingå samt andra delar som anses motivationsskapande. Programmet vänder sig till dem som inte har behörighet att söka ett yrkesprogram. Ansökningsblankett hittar du under Relaterade e-tjänster. 

Är du nyfiken och vill du veta mer?

Då är du välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.
Här hittar du kontaktinformation.

Sidansvarig: Fridegårdsgymnasiet

Klicka för support
Stäng supportfönster