Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Förlängda gymnasiestudier

Information till gymnasieskolor angående rutin för elever som läser förlängda studier.

De nationella programmen i gymnasiet är avsedda att genomgås på tre läsår. Huvudmannen får besluta att utbildnignen fördelas på längre tid än tre läsår. Varje elev har rätt att fullfölja påbörjad utbildning.

Elevens hemkommun tar beslut om ersättning vid förlängda studier. För att en kommunal eller fristående skola ska ha rätt till ersättning för förlängd studietid ska skolan skicka in följande underlag till elevens hemkommun.

  • Orsak till förlängd studiegång, t.ex. sjukdom, diagnos eller annat.
  • Skolans åtgärdsprogram för eleven.
  • Elevens individuella studieplan där det framgår vilka kurser eleven inte har fått lägst E på och hur många gånger eleven har gått om kursen.
  • Eventuellt tidigare beslut om reducerat program.
  • Eleven studieplan för det fjärde året samt information om hur lång tid de förlängda studierna förväntas ta.
  • Beslut om förlängd studietid från huvudman/rektor.
  • Frånvarorapporterin om relevant.

Ansökan om ersättning för förlängd studietid ska var elevens hemkommun tillhanda senast vid terminsslut terminen innan det läsår som ansökan avser. Hemkommunen förbehåller sig rätten att stoppa utbetalning av ersättning för elever som går förlängd utbildning utan att hemkommunen prövat ärendet.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-07-12

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster