Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Projektet #jagmed - Unga till utbildning och arbete

Om projektet #jagmed

Håbo är med i EU-projektet #jagmed som ska motverka avhopp från gymnasiet.

När ungdomar hoppar av gymnasiet riskerar de att hamna i arbetslöshet och utanförskap. Uppsala län är en av de fem regionerna som har blivit beviljade sammanlagt 63 miljoner kronor från Europeiska socialfonden att dela på i stöd till projektet #jagmed.

Målet med projektet #jagmed – Unga till utbildning och arbete, är att fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning eller komma in på arbetsmarknaden. Projektet ska pågå under cirka tre år. Totalt kommer projektet bestå av ett 30 -tal lokala delprojekt i de deltagande kommunerna. I Håbo är vi mycket positiva till initiativet.

Tanken är att det lokala projektet i Håbo ska bidra till ökad samverkan runt målgruppen och ta fram bättre metoder för att förebygga, följa upp och stödja. Barn- och utbildningsförvaltningen är ytterst ansvarig för det lokala projektet men arbetet kommer även involvera socialförvaltningen, kultur och livsmiljö samt externa organisationer t.ex. arbetsförmedlingen.

Under hösten 2015 ska en mer detaljerad projektplan tas fram hur medlen på ESF bör användas på bästa sätt, med utgångspunkt i målgruppens behov.

- Nu kan vi ägna mer tid och kraft åt att följa upp de ungdomar som av olika anledningar inte går i gymnasiet men ändå har behov av utbildning. Vi försöker med detta hitta metoder och vägar som kan öka deras motivation. Det är viktigt att stärka alla ungdomars självförtroende och självkänsla och hitta sätt att tidigt förebygga avhopp, säger Hans Elmhed, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.


​Sidansvarig: Studie- och karriärvägledning

2018-07-09

Nyheter

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster