Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Arbetsmarknadskunskap för eleverna i Håbo

EU-projektet #jagmed som ska motverka avhopp från gymnasiet rullar vidare. Resultatet från analysfasen av projektet resulterade i att Håbo kommer att driva två delprojekt under genomförande fasen av #jagmed-projektet som inleds under våren 2016. Det ena delprojektet är Arbetsmarknadskunskap. Det kommer att införas på grundskolorna och gymnasiet i Håbo.

- I och med att vi inför Arbetsmarknadskunskap i skolorna så hoppas vi att det kommer att leda till att Håbo ungdomarna ser kopplingen mellan studier, arbete och vad studierna kan leda till. Detta hoppas vi kan bidra till högre studiemotivation och att ungdomarna får mer tid till att göra ett medvetet studie- och yrkessval berättar Anna Erlingsson, ungdomscoach i Håbo.

Arbetsmarknadskunskap kommer att göras i samarbete med både rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare på varje skola. Dessutom kommer Håbo Marknad, ungdomscoacher och Arbetsförmedlingen att vara delaktiga för att stötta och inspirera ungdomarna.

Inom Arbetsmarknadskunskap kommer det att ingå några olika aktiviteter:

  • Implementering och planering hos personalen
  • Individuella elevaktiviter (till exempel lära sig om hur man skriver CV och personligt brev, presentationsteknik och träning inför anställningsintervju)
  • Externa aktiviteter (till exempel studiebesök på arbetsplatser, praktik, inspirationsdagar, gästföreläsare med mera)

I undervisingen kommer det även att diskuteras kring yrken och vad man kan bli utifrån olika ämnesintressen mer i undervisningen, vad en jämlik arbetsplats innebär, hur arbetsmarknaden ser ut och mycket mer.

Förhoppningen är att Arbetsmarknadskunskap kommer att bli ett inslag i undervisningen med start under 2017.

Återtåget, som är nästa projekt inom #jagmed, kommer vi att presentera i början av maj.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2016-04-12

Klicka för support
Stäng supportfönster