Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

I Håbo kommun är språket nyckeln

Att främja barns och ungas språkutveckling har högsta prioritet i Håbo, med tätorten Bålsta. Ingen elev får lämna årskurs tre utan tillräcklig läsförmåga – och snart ska kommunens förskolor språkdiplomeras.

Enligt Lennart Eriksson, kvalitets- och utvecklingsledare i Håbo kommun, är läs- och skrivförmågan hos eleverna en nyckelfaktor under inlärningsåren.

– Har man det som verktyg så har man mycket större chans att bli funktionell som elev. Nu ser vi över screeningmetoder för att följa språkutvecklingen hos varje individ. Det handlar om tidig upptäckt och tidiga åtgärder, men också om att ta fram metoder som förebygger att eleven hamnar i svårigheter framöver, säger Lennart Eriksson.

Fokus på att inkludera

I Håbo kommun går all skolpersonal dessutom en inkluderingsutbildning. Inkludering ska göra att eleverna i Håbos skolor får det personliga stöd som de behöver – i sin naturliga grupp.

– Förr var det vanligt att ordna undervisning "för den grå massan i mitten". De duktiga kunde få extrauppgifter och de som inte hängde kunde placeras i särskilda grupper. Men det är ett exkluderande sätt att arbeta på. Forskning visar att det gynnar resultaten, för alla, att skolan jobbar inkluderande, säger Lennart Eriksson.

Förskola med kvalitet

Förskoleprojektet RIK (reflekterad och identifierad kvalitet) är en annan satsning i Håbo. Målet är att språkdiplomera samtliga förskolor – något som verksamhetschefen Anna H Walterholm hoppas ska vidga synen på vad språk kan vara:

– Språk är inte bara det verbala, utan också det kreativa. Hur uttrycker vi oss genom musik, bild och annat skapande? Det kan också handla om hur förskolan använder sig av Ipads eller jobbar tillsammans med biblioteket, säger Anna H Walterholm. 

Brett arbete med språkutveckling

Håbo kommuns satsning på medvetet språkarbete görs också med förhoppningen att kunna rekrytera fler kompetenta lärare. Inte bara lönen lockar, utan också relativt små klasser liksom medvetna insatser för kompetensutveckling för personalen.

Eleverna, särskilt i högre åldrar, verkar ha upptäckt Håbos fördelar:
– Kvaliteten på undervisningen har visat sig vara så bra att gymnasiestuderande som tidigare pendlat till storstäderna har vänt hem igen. Nu söker sig elever hit till och med från grannkommunerna, konstaterar Lennart Eriksson.

En kille som är en lite äldre elev letar efter information i böcker på biblioteket

Till dig som är pedagog och lärare: Välkommen att titta bland våra lediga jobb!

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2019-05-15

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster