Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Stipendier och studieekonomi

När du går i gymnasiet har du rätt till vissa bidrag för att underlätta din skolgång. Vissa får du automatiskt och andra behöver du ansöka om.

Om du behöver mer ekonomiskt stöd eller om du ska göra något speciellt som att studera utomlands kan finns det andra organisationer som du kan vända dig till.

Håbo kommun har inga stipendium som delas ut till enskilda elever.

Bidrag och ersättningar för gymnasieutbildning

Barnbidrag från Försäkringskassan- Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bidraget betalas ut automatiskt tills du fyller 16 år.

Studiebidrag från CSN  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bidraget betalas ut automatiskt så länge du är över 16 år och går en utbildning.

Extra tillägg från CSN   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Om du och din familj har dålig ekonomi kan du ansökan om extra ersättning.

Studiemedel från CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du går på gymnasiet på höstterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om studiemedel från CSN. Studiebidraget upphör automatiskt.

Inackorderingstillägg/bidrag Du som behöver bo på studieorten kan ansöka om bidrag från din hemkommun eller CSN.

Reseersättning från din hemkommun Du som har lång skolväg kan ansökan om bidrag eller skolkort från din hemkommun för att resa till och från skolan.

Särskilda regler kan gälla för dig som är utländsk medborgare eller inte folkbokförd i Sverige

Stipendier

Håbo kommun har inga utbildningsstipendier som du kan ansöka om. Däremot finns det många andra organisationer som har utbildningsstipendier och kulturstipendier.  Se nedanstående länkar för mer information:

GlobalGrant- Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.en databas över stipendier och bidragsgivare i hela världen. Du får tillgång till den genom Håbo bibliotek.

Sparbanken Enköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.- delar ut olika slags stipendier till ungdomar

Landstinget i Uppland Länk till annan webbplats. har stipendier och bidrag till flera olika grupper.

Ekonomiskt bidrag

Det finns organisationer som riktar sig till familjer med dålig ekonomi dit man kan ansöka om man behöver hjälp att köpa saker till sina barn:

Social Samfond Öppnas i nytt fönster.- en stiftelse som socialnämnden i Håbo ansvarar för och dit man kan ansöka om bidrag.

Majblomman Länk till annan webbplats. - en ideell förening som delar ut bidrag till barn upp till 18 år.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster