Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Inkludering i en skola för alla

Under nästan fyra år har Håbo kommun genomfört ett inkluderingsprojekt i samarbete med Uppsala universitet. Målet med projektet var att förstå vad inkludering innebär och hur man kan arbeta utifrån det inom sitt eget specifika verksamhets- och ansvarsområde. Projektet har nu utmynnat i en rapport Inkluderingsperspektiv i en skola för alla. 

Så vad är egentligen inkludering? Inkludering handlar om gemenskap där alla har rätt att få vara med och få ta plats. Det innebär ett förhållningssätt att tänka inkludering utifrån istället för exkludering, segregation eller integration.

I det unika inkluderingsprojektet, som har pågått under nästan fyra år, har all personal inom barn- och utbildningsförvaltningen deltagit. Det vill säga all ledningspersonal, all undervisande personal i förskolan, grundskolan och gymnasiet, övrig skolpersonal, elevhälsan och personal från kostenheten samt lokalvården.

Inkluderingsrapportens framsida

Lennart Eriksson, tidigare verksamhetskontroller och utvecklingsledare i Håbo kommun och Lizbeth Engström, universitetslektor vid Uppsala universitet har dokumenterat det unika inkluderingsprojektet i rapporten Inkluderingsperspektiv i en skola för alla. Nu finns rapporten tillgänglig och i den beskrivs inkluderingsprojektet och reflektioner kring dels det som varit positivt och dels det som behöver utvecklas vidare.

Du hittar hela rapporten under relaterad information.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2018-06-13

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster