Eleverna får möjlighet att spela i olika former av orkestrar och mindre ensembler samt delta i kulturskolans omfattande konsertverksamhet.

Musiklek årskurs 1 - 10 tillfällen per termin

Eleverna arbetar med röst och rörelser. Rytmövningar, koordinationsträning och sång blandas till en rolig musiklek. Man får också bekanta sig med olika typer av rytminstrument.

Musiklek årskursk 2 - 10 tillfällen per termin

Varje termin består av 10 lektionstillfällen. Eleverna möter kulturskolans instrumentallärare och får under året prova på att spela olika instrument tillsammans.

De elever som gått steg 1,2 och 3 har förtur till fortsatt instrumental- och sångundervisning i kulturskolan.

Stråkinstrument

Du kan välja mellan fiol eller cello. Orkesterspelning ingår och är avgiftsfritt.

Bleckblåsinstrument

Du kan välja mellan trumpet, trombon, tuba eller althorn. Orkesterspelning ingår och är avgiftsfritt.

Träblåsinstrument

Du kan välja mellan klarinett, saxofon eller tvärföljt. Orkesterspelning ingår och är avgiftsfritt.

Övriga instrument

Du kan välja mellan elbas, slagverk, piano och gitarr. Orkester/ensemble ingår och är avgiftsfri. 

Sångundervisning

Sångundervisning i olika tekniker och musikstilar.

Teaterlek

En inledande kurs i teater och drama för 6-åringar upplagd på 10 tillfällen per termin.

Teatermusikal

Prova på sång, musik och dans i kombination. Du kommer att kunna delta i projekt som framförs vid kulturskolans olika arrangemang.