Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Anmälan till modersmålsundervisning

Om du talar ett annat språk än svenska hemma kan du få modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning finns i grundskola, grundsärskola och gymnasieskolan.

Vem har rätt till undervisning i sitt modersmål ?

Skollagen (2010:800) 10 kap 7§, 15 kap § 19 och Skolförordning(2011:185) beskriver rätten till modersmålsundervisning.

En elev har rätt att få modersmålsundervisning  om:

  • Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • Språket är ett dagligt umgängesspråk för eleven.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • Det finns minst fem elever i kommunen som vill studera språket. (gäller inte(nationella minoritetsspråk i Sverige.)
  • Det finns en lämplig lärare som kan undervisa i språket.
  • Du har adopterat ditt barn och barnet vill utveckla språket i landet där eleven är född. Då behöver språket inte vara elevens dagliga umgängesspråk.

 

Anmälan till modersmålsundervisning

 Om eleven går på en friskola eller på en kommunal skola utanför Håbo vänder du dig till den skola för att få information om anmälan.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att behandla anmälan om modersmålsundervisning. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen, myndighetutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är barn- och utbildningsnämnden, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifteröppnas i nytt fönster.

Läsår *
Vilket läsår vill ni att modersmålsundervisningen ska starta?
Multiple selectionElevens personuppgifter *
User information


Personnummer

Pratar ni språket hemma varje dag ? *
Multiple selection


På vilken skola går eleven /ska eleven gå? *
Multiple selection
Vilken årskurs går eleven i ? (t.ex. årkurs 3)

Vad heter avdelningen/programmet på skolan som eleven går i?
Vem är det som anmäler? *
Vårdnadshavare 1 /god man/ elev över 18 år
User information
Vårdnadshavare 2
User information
Vissa av uppgifterna är obligatoriska. De markeras med en röd symbol (*) Dessa måste fyllas i för att formuläret ska kunna skickas in. Om inte formuläret fyllts i korrekt kommer felmeddelanden att dyka upp när du trycker på skicka-knappen. När formuläret är klart och du skicka in det kommer en bekräftelse på anmälan att skickas till den e-postadress som du angivit i ansökan.

Sidansvarig: Elevhälsoenheten

2018-06-25

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster