Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Anmälan till modersmålsundervisning

Om du talar ett annat språk än svenska hemma kan du få modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning finns i grundskola, grundsärskola och gymnasieskolan.

Vem har rätt till undervisning i sitt modersmål ?

Skollagen (2010:800) 10 kap 7§, 15 kap § 19 och Skolförordning(2011:185) beskriver rätten till modersmålsundervisning.

En elev har rätt att få modersmålsundervisning  om:

  • Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • Språket är ett dagligt umgängesspråk för eleven.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • Det finns minst fem elever i kommunen som vill studera språket. (gäller inte(nationella minoritetsspråk i Sverige.)
  • Det finns en lämplig lärare som kan undervisa i språket.
  • Du har adopterat ditt barn och barnet vill utveckla språket i landet där eleven är född. Då behöver språket inte vara elevens dagliga umgängesspråk.

 

Anmälan till modersmålsundervisning

 Om eleven går på en friskola eller på en kommunal skola utanför Håbo vänder du dig till den skola för att få information om anmälan.

Läsår *
Vilket läsår vill ni att modersmålsundervisningen ska starta?
Multiple selection
Elevens personuppgifter *
User information

Personnummer

Pratar ni språket hemma varje dag ? *
Multiple selection


På vilken skola går eleven /ska eleven gå? *
Multiple selection
Vilken årskurs går eleven i ? (t.ex. årkurs 3)

Vad heter avdelningen/programmet på skolan som eleven går i?

Godkännande av PUL *
Personuppgifter som sänds in till kommunen behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas hos förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Vem är det som anmäler? *
Vårdnadshavare 1 /god man/ elev över 18 år
User information
Vårdnadshavare 2
User information
Vissa av uppgifterna är obligatoriska. De markeras med en röd symbol (*) Dessa måste fyllas i för att formuläret ska kunna skickas in. Om inte formuläret fyllts i korrekt kommer felmeddelanden att dyka upp när du trycker på skicka-knappen. När formuläret är klart och du skicka in det kommer en bekräftelse på anmäla att skickas till den e-postadress som du angivit i ansökan.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2017-11-16

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster