Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ansökan om modersmålsundervisning

Om du talar ett annat språk än svenska hemma kan du få modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning finns i grundskolan (årskurs 1-9), grundsärskola, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Du måste skicka in din ansökan före den 1 oktober på höstterminen och före den 1 mars på vårterminen för att eleven ska få börja läsa modersmål under aktuell termin. Om du skickar din anmälan efter dessa datum kommer eleven automatiskt att få börja nästkommande termin.

Elever på friskolor eller i andra kommuner

Om eleven går på en friskola eller på en kommunal skola utanför Håbo vänder du dig till den skolan för att få information om anmälan.

Elever på Fridegårdsgymnasiet

Elever som går på Fridegårdsgymnasiets nationella program ansöker om modersmålsundervisning via skolans studie- och yrkesvägledare. Du kan ansöka om att läsa kursen som individuellt val i årskurs 2 och 3, eller som modernt språk i din studieplan. Ansökan måste vara inne senast sista mars året innan du önskar gå kursen. Kurser i modersmål ger 100 gymnasiepoäng och läses över ett helt läsår.

Rektor på skolan beslutar om eleven har rätt till undervisning och när eleven kan börja.

Du som går på Fridegårdsgymnasiets nationella program ansöker om kurs i modersmål via skolans studie- och yrkesvägledare.

Läsår * (obligatorisk)
Vilket läsår vill ni att modersmålsundervisningen ska starta?
Läsår

Elevens personuppgifter * (obligatorisk)
Elevens personuppgifter


Personnummer

Pratar ni språket hemma varje dag? * (obligatorisk)
Pratar ni språket hemma varje dag?


På vilken skola går eleven eller ska eleven gå? * (obligatorisk)
På vilken skola går eleven eller ska eleven gå?
Vilken årskurs går eleven i? (till exempel årskurs 3)
Du som går på Fridegårdsgymnasiets nationella program ansöker om kurs i modersmål via skolans studie- och yrkesvägledare på blanketten "Ansökan om ändrad studieplan".

Vad heter klassen, gruppen eller programmet på skolan som eleven går i?
Vem är det som anmäler? * (obligatorisk)
Vårdnadshavare 1, god man eller elev över 18 år
Vem är det som anmäler?
Vårdnadshavare 2
Vissa av uppgifterna är obligatoriska. De markeras med en röd symbol (*) Dessa måste fyllas i för att formuläret ska kunna skickas in. Om inte formuläret fyllts i korrekt kommer felmeddelanden att dyka upp när du trycker på skicka-knappen. När formuläret är klart och du skicka in det kommer en bekräftelse på anmälan att skickas till den e-postadress som du angivit i ansökan.
Behandling av personuppgifter
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att behandla anmälan om modersmålsundervisning. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen, myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är barn- och utbildningsnämnden, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster