Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Enkelt och kul att ha lektioner i Granåsens naturreservat med ny aktivitetslåda

Nu finns en aktivitetslåda i Granåsens naturreservat med lekar och övningar för skolor och förskolor. Den har tagits fram i ett samarbete mellan Håbo kommuns Naturskola, kommunekologen och Upplandsstiftelsen med ett så kallat LONA-bidrag för lokala naturvårdssatsningar. Sista ansökningsdag för nästa omgång LONA-bidrag är den 1 december. Föreningar, företag och enskilda personer kan ansöka tillsammans med kommunen.

Naturskolan är en mycket viktig och uppskattad del av Håbo kommuns verksamhet. Här berättar Lena Sköldberg, lärare på Håbo Naturskola Vattunöden, om den nya aktivitetslådan i Granåsens naturreservat.

Aktivitetslådan och flera andra informationsinsatser i Granåsen har tagits fram genom ett så kallat LONA-projekt (läs mer längre ner). Om du eller din förening har idéer om ett projekt som är till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa, hör av er till kommunen i god tid innan sista ansökningsdag som är 1 december varje år.

Berätta om det nya undervisningsmaterialet för skolklasser på Granåsen.

Vi har samlat ihop material till olika lekar och övningar i en aktivitetslåda som skolor och förskolor kan använda. Det finns lådor för de som går i förskoleklass eller 1:an, för andra- och tredjeklassare och för mellanstadiet. Lärarna behöver inte ta med sig något, allt finns i lådan, till exempel olika lekar, övningar, luppar och bestämningsnycklar för svampar med mera. En matteövning heter äggbråk – då ska eleverna fylla en äggkartong med exempelvis tre tolftedelar stenar, en fjärdedel kottar och tre sjättedelar löv. Det går också att spela trippel (tre i rad) med pinnar och kottar. Innehållet är anpassat till området och kopplat till läroplanen. Det är inplastat för att fungera även i regn.

Äggkartong med kottar och löv för att träna matte

Dessutom har sittplatser gjorts iordning för elevgrupper – några består av stubbar och en ”kungastol” i trä. Det ska även bli en ring med stenar i granit och gnejs att sitta på. Stenarna kommer från rullstensåsen som går genom området.

Hur skulle du vilja presentera Naturskolan för någon som inte känner till er?

Naturskolan ligger i naturreservatet Kalmarnäslandet vid Mälaren. Där finns gamla ekar, höga klippor och en bäckravin med en ”äventyrsbana”. Naturskolan är för alla kommunens grundskolor från F-9. Vi gör också natur- och kulturvandringar med klasser i andra naturreservat, som till exempel Hjälstaviken och Ekillaåsen. Vår pedagodik bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Genom utomhuspedagogiken lär eleverna också känna sin närmiljö och förstår platsens betydelse, både historiskt och geografiskt. Vi har även inspirationskurser i utomhuspedagogik för personal inom förskolan, skolan och andra intresserade. Läs gärna mer om Naturskolan på Håbo.se

Är det något mer du vill berätta?

En annan sak som är på gång är en lärarhandledning för Nyponkullen nära Futurum. Vår kommunekolog sätter ihop ett material om bland annat platsens träd och kulturhistoria. Exempelvis finns en runsten i närheten.

Tre i rad-spel med kottar och pinnar

LONA-projekt och Lokala naturvårdens dagar

Genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan Håbo kommun, antingen på egen hand eller tillsammans med ideella föreningar, företag och enskilda personer söka statligt bidrag för projekt som är till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

LONA-projektet ”Information på Granåsen”, som vi berättar om här ovanför, har Håbo kommun genomfört 2017-2019 tillsammans med Upplandsstiftelsen. Målsättningen har varit att utveckla det tätortsnära naturreservatet Granåsen för att stärka naturupplevelsen, kunskapen om närnaturen och uppmuntra till rörelse. Det sker genom informationsskyltar om skogen och åsen som passar både äldre och yngre, en vevlåda med ljud med berättelser från platsen, några lek- och klättermiljöer för mindre barn och lärarhandledningar med material för skolan.

Kanske har du eller din förening en idé till ett projekt? Hör av dig till vår kommunekolog senast den 1 december.

Här kan du läsa mer om LONA-projekt och vilka som pågår i Håbo

Lokala naturvårdens dagar

Den 30 augusti till 1 september firas Lokala naturvårdens dagar. Det är ett tillfälle för kommuner och andra att visa upp sitt naturvårdsarbete, till exempel LONA-projekt eller andra natur- och friluftslivsåtgärder som kommunen genomför. Den tätortsnära naturen är betydelsefull för folkhälsa, rekreation och välbefinnande.

Bilden överst på sidan: Aktivitetslådan presenteras för representanter från Upplandsstiftelsen.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster