Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Utomhuspedagogik

Naturskolan hjälper kommunen att öka den pedagogiska mångfalden inom skola och förskola vilket skapar möjligheter att lyfta elever som inte gynnas av klassrummets arbetssätt samtidigt som samarbete mellan elever främjas.

Naturskolan visar med sin pedagogik hur lärande kan integreras med rörelse och bidrar genom ökad fysisk aktivitet också till ökad koncentrationsförmåga hos barn och elever.

Naturskolan lyfter fram kommunens natur och kultur miljöer som pedagogiska resurser och levandegör den lokala natur och kultur historien för kommunens barn och elever. När platsen för lärandet lyfts fram skapas en mer komplett lärmiljö.
Naturskolan erbjuder även fortbildning i hur läroplanens kunskapsmål inom förskola och skola kan uppnås genom utomhuspedagogik.

Naturskolan bidrar till ökad naturkänsla hos barn och elever inom kommunen vilket är en förutsättning för ett framtida värnande om naturen både lokalt och globalt.

Naturskolans konkreta och upplevelsebaserade pedagogik är ett kraftfullt verktyg i det långsiktiga arbetet med att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen och de lokala miljömålen.

Naturskolans pedagogik bidrar till ökad förståelse för abstrakta naturvetenskapliga fenomen och ekologiska sammanhang som t.ex olika kretslopp, klimatförändringar, hållbar utveckling och biologisk mångfald.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2019-09-12

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster