Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Skolor i Håbo kommun planerar och anpassar sina verksamheter för att minska smittspridning 

Smittspridningen av covid-19 varianter i samhället är förnärvarande hög. Barn- och utbildningsförvaltningen följer utvecklingen noga och på våra förskolor, grundskolor och gymnasium i Håbo görs återigen anpassningar för att minska smittspridningen. 

Regeringen har beslutat att skolan som samhällsviktig verksamhet ska hållas öppen och bedrivas på plats. Det är det bästa för de allra flesta elever. Våra förskolor, grundskolor och gymnasium planerar och anpassar sina verksamheter för att minska smittspridning utifrån sina förutsättningar.

Det handlar bland annat om att:

  • Planera verksamheterna för att minska trängsel
  • Inte hålla stora fysiska sammankomster
  • Undvika att blanda grupper som normalt inte träffas dagligen
  • Vara utomhus mycket i verksamheter och moment där det är möjligt

Barn- och utbildningsförvaltningen bevakar utvecklingen noga

I Barn- och utbildningsförvaltningen stämmer vi av status gällande fall av smitta i våra förskolor, grundskolor och gymnasium löpande. Vi har också avstämningsmöten med Region Uppsala om läget och har kontakt med smittskyddsläkare i regionen. Vid fall och utbrott av covid-19 i våra verksamheter fortsätter vi med smittspårning enligt tidigare rutiner. Vi påminner också elever och personal om att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Stanna hemma vid symtom
  • Testa dig vid symtom
  • Undvik trängsel
  • Tvätta händerna

Om du har frågor är du välkommen att kontakta rektor på din skola eller verksamhetschef.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildning och barnomsorg

Klicka för support
Stäng supportfönster