Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Tänka-Räkna-Resonera-modellen ”TRR” ska lyfta matematikundervisningen i grundskolorna

Tänka-Räkna-Resonera ”TRR” är en modell för matematikundervisning som Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram. Genom att erbjuda stöd, ledning och material till Sveriges lärare vill man höja kompetensen och öka kvaliteten på undervisningen. Satsningen är unik i världen i sitt slag och bygger på senaste forskningen. 14 kommuner i landet och över 1000 lärare arbetar idag med TRR-modellen.

Modellen infördes i Håbos grundskolor redan 2019

Från och med hösten 2020 får lärare som undervisar i förskoleklass till årskurs tre, stöd och ledning i sin undervisning. Varje vecka deltar de i kompetensutvecklingsträffar och får stöd av handledare.

Arbetet med TRR upptar ungefär 50 % av undervisningstiden och täcker cirka 80 % av ämnesinnehållet i matematik. Områden som inte täcks är exempelvis tid och geometri. De planeras och genomförs av lärarna själva. 

Maggie Andersson som är lärare på Futurumskolan är positiv till det nya arbetssättet.
– Vi lärarkollegor planerar mer tillsammans vecka för vecka vilket gör att arbetet känns fokuserat och roligt. Ett stort plus är det kollegiala nätverket som ger oss en gemensam grund, säger hon.

Modellen och materialet bygger på forskning

Istället för att utgå ifrån en traditionell mattebok får eleverna arbeta med material som NCM och SKR tagit fram. I arbetet används material så som tallinjer och multilink-kuber. Arbetet är strukturerat och undervisningen följer ett tydligt mönster. På lektionerna har eleverna gemensamma genomgångar (talkör), räknar i par och räknar själva.

– Eleverna gillar materialet och löser de flesta matematikproblemen med entusiasm. Vissa lektioner behöver jag nästan inte leda eftersom de är engagerade i uppgifterna själva. Ibland hör jag hur mina elever pratar matematik i korridoren när vi inte har lektion. Det är roligt att höra. De tycker också om att arbeta ute i skogen och på skolgården. Där flyter matematiken liksom ihop med leken, säger Maggie.

Undervisningen bygger mycket på resonemang mellan elever, samt mellan elever och lärare. Eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga att resonera och förklara sina tankegångar, men också möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna och förhålla sig till andras resonemang. Elevernas kunskapsnivå varierar och TRR gör det möjligt för eleverna att få hög kognitiv utmaning oavsett kunskapsnivå, genom att de får tänka matematik precis där de befinner sig i sin egen utvecklingsprocess.

Ser att elevernas resultat ökar

Elevernas kunskapsutveckling följs upp med hjälp av matematiktester. Ett första test gjordes innan TRR infördes. Sedan dess har eleverna gjort samma test vid ytterligare två tillfällen. Mari Björinder som är matematikutvecklare och NTA-samordnare säger så här om resultaten:

– Vi har arbetat in modellen i förskoleklass till årskurs tre. Att lämna traditionell matematikundervisning har inneburit stora förändringar. En del lärare upplever nog fortfarande att det är svårt och känner sig styrda av materialet. Det är viktigt att förstå att det kan ta lite tid men att det kommer ge resultat i längden. Trots pandemin kan vi se att elevernas resultat i matematik ökar. Det har framförallt hänt mycket positivt med elevernas taluppfattning i årskurs 1. Vi ser en generell ökning av resultaten på cirka en standardavvikelse, vilket bådar gott.

I en enkätundersökning svarar 69 % av eleverna att det är ”roligt” och ”lite roligare” att lära sig matte med hjälp av TRR-modellen.


Vissa elever säger att de saknar en traditionell mattebok men majoriteten av eleverna vill fortsätta med arbetet.

Lärare säger

Arbetssättet ger mig en tydligare inblick i elevernas olika lärprocesser

”Under Coronatiden har det varit en utmaning att hinna med mängdträning på lektionerna på grund av ökad frånvaro.”

”Jag lär mig att undervisa på ett naturligt och lustfyllt sätt och känner mig trygg med materialet och min kompetens.”

Vill du lära dig mer om TRR-modellen?

Följ med eleverna på mattelektion!
Se filmen där eleverna lär sig ”dubbelt så mycket” med Hoppe hare och sköldpaddan med hjälp av TRR-modellen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se film om TRR-modellen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om TRR-modellen på SKRs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matematik och forskning

Om Helena Vennbergs avhandling: 
Att räkna med alla elever - följa och främja matematiklärande i förskoleklass Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKL Ledning och styrning matematik Ställningstagande och vetenskaplig bakgrund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sterner, G., Wolff, U., & Helenius, O. (2020) Beskrivning av organisationen runt TRR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikel om TRR i tidningen Ämnesläraren av Lärarförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikel - Matteböcker riskerar att leda elever fel i Grundskolläraren av Lärarförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Har du frågor?

Då är du välkommen att kontakta Mari Björinder, matematikutvecklare och NTA-samordnare i Håbo kommun.
E-mail: mari.bjorinder@edu.habo.se

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster