Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Medarbetare utbildas i första hjälpen till psykisk hälsa

Lena Norrman (tv) och Alexandra Appelgren Sundberg (th) genomför utbildningen i Håbo

Har du någon gång träffat en person som är i kris? Hur agerade du då?
På barn- och utbildningsförvaltningen erbjuds medarbetare utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa. De får lära sig hur de bäst bemöter unga personer med psykisk ohälsa och i kris.
– Alla som har kontakt med barn och unga skulle ha nytta av den här utbildningen tror jag, säger Elin som gått kursen.

Lena Norrman som är verksamhetschef för barn- och elevhälsoenheten säger:
– Utbildningen handlar om hur vi som medmänniskor kan närma oss och ge stöd till unga personer som mår dåligt. Våra kollegor får verktygen så att de kan erbjuda första hjälpen och vid behov lotsa till professionell hjälp. Precis som vid fysiska skador finns det första hjälpen i psykisk hälsa.

En första hjälp till psykisk hälsa

På utbildningen får deltagarna gå igenom en handlingsplan som fungerar som stöd i möten med unga personer som mår dåligt. Deltagarna får också lära sig om vanliga psykiatriska diagnoser, ungdomars utveckling, om bemötande och hur personer kan reagera vid traumatiska händelser.

Syftet med utbildningen är att:

  • rädda liv
  • förhindra att personer skadar sig
  • lotsa till professionell hjälp
  • kunna stödja och hjälpa
  • kunna skapa trygghet
  • underlätta tillfrisknandet
  • minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa

Elin Holmgren arbetar som pedagog på Slottsskolan och har genomfört utbildningen.
– Min rektor tipsade mig om kursen vilket jag är väldigt tacksam för. Jag har lärt mig att det är viktigt att ta kontakt och våga ställa frågor om jag misstänker att någon mår dåligt. Jag känner mig tryggare speciellt när det kommer till att bemöta elever i olika situationer och hur jag kan agera. Alla som har kontakt med barn och unga skulle ha nytta av den här utbildningen tror jag. Jag har redan använt ett par saker i mitt arbete, säger hon.

Utbildningen är kopplad till programmet "Mental Health First Aid"

Programmet är ett vetenskapligt utvärderat och internationellt första hjälpen program. Det sprids via Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet.

Utbildningen i Håbo genomförs av Lena Norrman, verksamhetschef barn- och elevhälsoenheten och Alexandra Appelgren Sundberg, skolpsykolog barn- och elevhälsoenheten. De är båda utbildade i första hjälpen till psykisk hälsa för unga och har lång erfarenhet av elevhälsoarbete. Kursen genomförs som klassundervisning med gruppövningar och tillhörande filmer.

Om du möter en person som är i kris

Alexandra Appelgren Sundberg berättar vad du kan göra om du träffar en person som är i kris.
– Om du misstänker att någon mår dåligt så är det absolut viktigaste att våga närma dig och aktivt ta kontakt. Om personen befinner sig i ett akut kristillstånd så kan du behöva kontakta 112. Annars handlar det om att lyssna, förmedla hopp om att det finns möjligheter att må bättre samt finnas som stöd. Det kan vara livsavgörande för personen.

Läs mer om Första hjälpen till psykisk hälsa - NASP:s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Till Barn- och elevhälsan i Håbo

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster