Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Nya dialogmöten om grundskolans framtida organisation

Ytterligare två dialogmöten om kommunala grundskolans framtida organisation har genomförts med allmänheten. 13 och 19 juni presenterades den pågående utredning som barn- och utbildningsnämnden gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra.

Många kom till Fridegårdsscenen i Bålsta för att lyssna på Håbos politiker och tjänstemän, ställa frågor och ge synpunkter. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Carl-Johan Torstensson inledde med att förklara införandet av Skola2000, då alla kommunala skolor i Håbo kommun blev F-9 skolor. Han fortsatte med att berätta om dagens förutsättningar om utredningen som pågår.

– Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att både utreda och presentera lösningar för att skapa en långsiktig och hållbar grundskolestruktur. Inriktningsbeslutet från nämnden innebär att förvaltningen ska rikta arbetet mot att Gransäterskolan ska bli en högstadieskola 7-9, och att Gröna Dalen och Västerängen ska bli F-6 skolor. För att kunna göra strukturförändringar framöver ser vi att vi behöver göra anpassningar av skollokaler, säger han.

Christer Carlsson som är förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen säger:
– Genom att förändra och omforma grundskolans struktur får vi bättre förutsättningar att skapa en organisation som är pedagogiskt och ekonomiskt hållbar. Det handlar bland annat om att erbjuda likvärdig pedagogisk undervisning till våra elever i skolorna, kunna rekrytera behöriga lärare och skapa bättre arbetsmiljö. Det ger oss bättre förutsättningar att organisera oss och nyttja våra skollokaler på ett effektivt sätt.

I Utredningen som startade hösten 2023 har förvaltningen arbetat med att inventera skollokaler, genomföra möten och ha dialog med personal och rektorer, ta fram risk- och konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalys, samverka med fackliga representanter och genomföra dialogmöten med allmänheten. I nästa steg ska förslagen presenteras för barn- och utbildningsnämnden och det slutgiltiga beslutet tas sedan i kommunfullmäktige. Förändringsarbetet planeras starta under hösten 2025.

Vill du veta mer?

Besök samlingssidan organisationsförändringar inom grundskolan i Håbo - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Under våren har kommunalråden, kommunledningen och tjänstemän besökt kommunens skolor för att öka samarbeten mellan förvaltningarna, få en bättre insyn i deras verksamhet och vilka behov skolorna har för att kunna ge bästa förutsättningar till barn och elever.

Läs mer i nyheten Lärande verksamhetsbesök - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster