Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Peder Haug

Peder Haug

Inkluderingsutbildning för all personal inom skola

Just nu pågår en inkluderingsutbildning i Håbo där alla som på något sätt jobbar inom förskola och skola är med och deltar.

Det är Uppsala Universitet som är utförare av utbildningen som går ut på att all personal ska få bättre förutsättningar att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd till de barn/elever som är i behov av det. Personalen ska efter utbildningen kunna känna sig säkrare och kunna använda sig av fler verktyg för att utforma undervisningssituationerna i skolan och på vad styrdokumenten föreskriver när det gäller arbetet med elever i behov av stöd.

De anställda är indelade i tre olika grupper/faser – FAS1 som består av skolledare och nyckelpersoner inom elevhälsan, FAS2 där all pedagogisk personal är med samt FAS3 där all övrig personal deltar.

Den 8 januari fick pedagogerna (FAS2) besök av Professor Peder Haug som föreläste om ”Forskning inom inkluderingsområdet”. Peder har lång erfarenhet inom inkludering och jobbar till vardags på Högskolan i Volda, Norge där han undervisar på lärarutbildningen och har dessutom varit gästföreläsare vid Uppsala Universitet under 2015.

Strax innan föresläsningen  berättade Peder att han såg fram mycket emot att föreläsa för Håbos pedagoger och är riktigt glad över att inkludering och särskilt stöd till barn/elever tas på så stort allvar och att det satsas på det så mycket i Sverige. Efteråt var alla pedagogerna väldigt nöjda med föreläsningen och ser nu fram emot de övriga delarna som är med i utbildningen.

Under våren kommer vi att fortsätta skriva om inkluderingsutbildningen.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2018-02-14

Klicka för support
Stäng supportfönster