Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ewa Johansson (till höger) driver projektet Attraktiv skolkommun tillsammans med Anna Walterholm (ej med på bilden) och Catharina Wakim (till vänster).

Fortsatt satsning på språkutvecklingen i Håbo

Oavsett vad barn och ungdomar vill jobba med i framtiden är språket och förmågan att kom­municera en viktig nyckel för att nå sina drömmars mål. Att kunna uttrycka sig och förstå olika sorters kommunikation är viktigt för att vara en del av den demokratiska processen, berättar Ewa Johansson, ledare för projektet Attraktiv skolkommun.

– Hela utbildningssystemet vilar på våra de­mokratiska värderingar, därför ser vi det som vår uppgift att fostra barn och ungdomar till goda medborgare i vårt samhälle. Det har vi i Håbo valt att göra genom en nystartad satsning på språkut­veckling inom kommunen tillägger Ewa.

För att lyckas utveckla arbetet med språket som ett viktigt verktyg behöver pedagoger samarbeta över ämnesgränserna.

– Oavsett om man jobbar inom förskola, grund­skola, fritids, gymnasiet eller i ledningen är vi alla tillsammans med och formar framtidens kompe­tenser i vår kommun. Det är inte bara positivt för eleverna, även pedagogerna blir delaktiga i hela skolans framtidssatsning.

Först ut i satsningen på språkutvecklingen inom Håbo är förskolan, nästa steg är årskurs F–3. Håbo kommer att bygga en bank med olika verktyg kring arbetet med att stärka barn och ungdomar på individnivå.

– Vår satsning på språk handlar inte bara om att stimulera barn som behöver utmaning, det handlar lika mycket om att skapa en verktygslåda för de barn som behöver extra stöd. Framgent behöver vi förskollärare, fritidspersonal, lärare och specialpedagoger med kunskap och erfarenhet av språk, kommunikation och en vilja att arbeta inkluderande, säger Ewa och fortsätter:

– Att alla får känna sig delaktiga tror jag är viktigt för att vi ska nå hela vägen. Därför arbetar vi med kollegialt lärande där lärare tillsammans får hitta arbetsmetoder för att nå våra mål. Om fem, tio år hoppas jag att Håbo kommer vara den kommun som andra aktörer åker till för att kika på ett bra exempel där satsningen på språkutveckling verkligen har gett resultat – hela vägen från förskola till gymnasium.

Sidansvarig: Utbildning och barnomsorg

2018-02-14

Klicka för support
Stäng supportfönster