Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@650ca388
org.mozilla.javascript.Undefined@650ca388
org.mozilla.javascript.Undefined@650ca388
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@650ca388
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo strävar efter moderna skolor i toppklass

Den mångåriga satsningen på elevers läs- och skrivförmåga har medfört att skolorna i Håbo håller bra kvalité och har fortsatt goda resultat. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar hårt med fortsatt skolutveckling för att elever ska få ännu bättre förutsättningar. Utvecklingen i Håbos skolor är en av de bidragande orsakerna till barn- och utbildningsnämndens underskott i budgeten inför 2018. Nämnden måste nu ta till åtgärder för att minska underskottet, men åtgärderna kommer inte påverka kvalitén inom förskolan och skolan.

Inför 2018 går barn- och utbildningsnämnden in med ett budgetunderskott. Anledningen till barn- och utbildningsnämndens underskott är bland annat de stora ombyggnationerna av Håbos skolor som kräver mer resurser än vad som beräknats. Ombyggnationerna är nödvändiga för att skapa förutsättningar för ändamålsenliga lärmiljöer för både elever och lärare.

Digitaliseringen skapar nya behov

En ytterligare anledning är utvecklingen av digitaliseringen som ställer högre krav på skolan genom politiska beslut på nationell nivå. Den digitala tekniken kostar pengar och kostnaden kommer att fortsätta öka. Kommunens pedagoger behöver kompetensutveckling för att kunna lära ut till barn och elever. Digitaliseringen gör också att det skapas ett behov av it-tekniska tjänster, tjänster som ska rymmas i barn- och utbildningsnämndens budget.

– Vi kommer att se över situationen och agera! Bland annat måste vi se vad vi kan göra för att få en bättre organisation och bättre arbetsmetoder, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Lennart Carlsson.

Stolta över skolornas kvalité

Översyn och ombyggnationer av lärmiljöer och utveckling av digital kompetens är några faktorer som främjar skolutvecklingen. Barn- och utbildningsförvaltningen vill säkerställa att barn och elever får rätt förutsättningar för god utbildning. Håbos skolor har god lärartäthet och löneutvecklingen för lärare är konkurrenskraftig jämfört med närliggande kommuner.

Elisabeth Forsberg, förvaltningschef för barn och utbildning

– Vi är stolta över att våra skolor håller bra kvalité, har goda resultat och att resultaten för meritvärden ökar. Att ha behöriga och kompetenta lärare är avgörande för elevernas resultat. Åtgärderna kommer inte påverka barnens och elevernas förutsättningar för en bra lärmiljö, säger Elisabeth Forsberg som är förvaltningschef för barn och utbildning.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2018-02-14

Klicka för support
Stäng supportfönster