Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Allt fler behöriga lärare väljer att arbeta i Håbo kommun

Trots att det råder brist på behöriga lärare i hela Sverige har Håbo kommun ökat andelen behöriga lärare i grundskolan och gymnasiet. Under läsåret 2016/2017 låg genomsnittet för andelen behöriga lärare i kommunen på 71,5 % och andelen behöriga lärare, med legitimation i samtliga ämnen de undervisar i, låg i genomsnitt på 55,9 %. Siffrorna för idag, 2018, visar att Håbo har ca 85 % behöriga lärare i de kommunala grundskolorna. Målsättningen är att alla lärare ska vara behöriga men den nationella lärarbristen gör att det är svårt att rekrytera lärare med rätt behörighet och som har legitimation i samtliga ämnen som de undervisar i.

Lärarbehörighet med pedagogisk högskoleexamen infördes år 2011 med syfte att säkra och höja kvaliteten på lärare och förskollärare samt att tydliggöra det individuella yrkesansvar som legitimerade lärare och förskollärare har. Läraren kan utöver övergripande behörighet ha särskild ämnesbehörighet. På legitimationen anges de skolformer, årskurser, ämnen eller ämnesområden läraren eller förskolläraren är behörig att undervisa i.

Lärarbehörigheten i Håbo kommun

Under läsåret 2016/2017 låg genomsnittet för andelen behöriga lärare i Håbo kommuns grundskolor på 71,5 %. Genomsnittet för andelen behöriga lärare med legitimation i samtliga ämnen de undervisar i låg på 55,9 %. Det är en stor utmaning för vår kommun, liksom för de flesta övriga kommuner och aktörer, att rekrytera lärare med rätt behörighet – både övergripande men i ännu högre grad legitimation i specifika ämnen.

Alla kommuner rapporterar varje år till Statistiska Centralbyrån (SCB). Det gör att man på kommunal-, läns- och riksnivå kan följa läget och utvecklingen inom t.ex. lärarbehörighet. I rapporten framgår även i vilken omfattning de behöriga lärarna också i realiteten undervisar i de ämnen de har legitimation för. Håbo kommun följer och analyserar bland annat hur kommunala eller fristående huvudmän bemannar sina skolor, utvecklingen över tid och jämförelser med andra kommuner.

Stor utmaning att ha 100 % behöriga lärare

Håbo kommun har i dag 2018 cirka 85 % behöriga lärare i de kommunala grundskolorna. I gymnasieskolan är andelen behöriga lärare ca 93 %. Vår målsättning är förstås att samtliga lärare ska vara behöriga, men det finns en särskild utmaning i att få alla behöriga lärare att även ha legitimation i samtliga ämnen de undervisar i. Skolverksamheten förändras ständigt baserat på storleken på elevkullarna, variationer i söktryck och lärares tjänstledighet för till exempel studier.

Elisabeth Forsberg, chef för barn- och utbildningsförvaltningen

– Även om vi sett en positiv utveckling det senaste året så är vi inte nöjda. Vi hoppas att debatten om skolan ökar intresset för fler att bli lärare, och vi vill vara en av de arbetsgivare som ses som attraktiva. Vi arbetar vidare med att behålla och utveckla de medarbetare som redan finns i vår organisation, samt med att attrahera och rekrytera lärare med efterfrågad kompetens, säger Elisabeth Forsberg som är förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

 

Siffrorna i texten är hämtade från Skolverkets databas för statistik, SIRIS. Här nedan hittar du länkar så du kan själv se statistiken för behöriga lärare i Håbo kommun.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2018-03-15

Klicka för support
Stäng supportfönster