Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo satsar på inkludering för en skola för alla!

Under nästan fyra år har Håbo kommun genomfört ett unikt inkluderingsprojekt i samarbete med Uppsala universitet. Syftet med projektet är möjliggöra för alla elever att kunna delta i den ordinarie undervisningen, i stället för att placera elever med särskilda behov i särskilda undervisningsgrupper. Med hjälp av SIS-medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten har projektet resulterat i en rapport – Inkluderingsperspektiv i en skola för alla.

Projektet, i form av en inkluderingsutbildning, handlar till stor del om att reflektera på lärmiljöns utformning och dess betydelse för att möjliggöra för att alla elever inkluderas och kan delta i undervisningen. Det unika med projektet är att all personal inom barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun deltar genom studier på arbetstid. Det vill säga all ledningspersonal, all undervisande personal i förskolan, grundskolan och gymnasiet, övrig skolpersonal, elevhälsan och personal från kostenheten samt lokalvården.

Samarbete med Uppsala universitet

Lennart Eriksson, tidigare verksamhetskontroller och utvecklingsledare i Håbo kommun, och universitetslektorn Lizbeth Engström, Uppsala universitet, har dokumenterat det unika inkluderingsprojektet. Projektet har nu utmynnat i en rapport – Inkluderingsperspektiv i en skola för alla. I rapporten har Claes Nilholm, professor i specialpedagogik, skrivit en del utifrån utveckling och forskning kring inkludering som begrepp och praktik. Flera andra inom verksamheterna i Håbo kommun har också deltagit i framställningen av rapporten.

På väg mot en skola för alla

Kommunen fortsätter nu arbetet med en inkluderande skola för alla. Ewa Johansson, verksamhetschef för grundskolan, ser projektet som en plattform att stå på där flera utvecklingsområden nu växer fram som har alla har sin grund i det inkluderande arbetssättet.

- Jag kan med glädje se att vi har kommit längre än förväntat och samtidigt har vi en stor utmaning framför oss för att hålla i det vi nu har startat. Vi har förändrat vårt gemensamma kollektiva förhållningssätt och våra attityder, vi har fått ett gemensamt språk med begrepp vi kan använda, vi har utvecklat metoder och fått verksamma redskap i lärandet, säger Ewa Johansson, verksamhetschef för grundskolan i Håbo kommun.

En skjuts framåt

Barn- och elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och detta har verkligen fått sig en skjuts framåt i och med inkluderingsprojektet i Håbo kommun, enligt verksamhetschefen Anne Kulle.

- Att stärka det inkluderande lärandet för kommunens alla barn och elever har i och med projektet hamnat i fokus. Vi arbetar nu vidare med att på olika sätt stödja förskolornas och skolornas arbete med att befästa och utveckla inkluderingsarbetet, säger Anne Kulle.

Rapporten finns nu tillgänglig på håbo.se/skolaföralla och beskriver inkluderingsprojektet och reflekterar kring dels det som varit positivt och dels det som behöver utvecklas vidare.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

2018-06-14

Klicka för support
Stäng supportfönster